Podej si přihlášku

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU

Sběr přihlášek 1. - 30. 4. 2024

pro mobility v letním semestru 2024/2025

 

Kritéria výběru studentů (zde)

1. Před podáním přihlášky v jednom sloučeném pdf je nutná registrace na:

2. Přihláška (níže vypsané dokumenty) se všemi povinnými přílohami se odevzdává elektronicky v jednom sloučeném PDF na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz.  

Maximálně si lze podat dvě přihlášky, v zaslaném e-mailu je nutné stanovit svou prioritu. 

Přihláška obsahuje následující dokumenty v daném pořadí:

  • Životopis v angličtině
  • Motivační dopis v angličtině (konkretizujte vybranou partnerskou instituci)
  • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK upřednostňujeme v angličtině
  • Informace o studijních výsledcích ze současného studia a také ze studia předchozího
  • Konkrétní studijní plán v angličtině (neplatí pro jarní a letní školy), jedná se o seznam předmětů, které plánujete na zahraniční škole absolvovat, není závazný
  • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát nebo potvrzení z Centra jazykové přípravy)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
  • Kopie pasu

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete vyjet v rámci doktorského studia, je potřeba doložit předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity 

Do e-mailu při odesílání přihlášky je nutné specifikovat, zda máte zájem studovat undergraduate nebo graduate programme

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte Martinu Papouškovou na studyabroad@fsv.cuni.cz nebo telefonicky 222 112 221.