Pro studenty

Podmínky

Sylaby

Rozvrh

Uznávání zkoušek

Centrum jazykové přípravy bude jako zkoušky z hlavního jazyka uznávat:

  1. jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;
  2. jiné jazykové zkoušky po dohodě s příslušným institutem nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.

Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.

Při výjezdu na zahraniční stáž student může požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni pouze na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole (v tom případě může vyučující, který potvrzení vystavuje, vyžadovat přezkoušení). Potvrzení vystavuje vyučující, který vyučuje jazyk pro daný studijní obor. Toto potvrzení nelze zaměňovat za jazykový certifikát.