Den s jazykovým centrem 2018

Den s jazykovým centrem 2018

DEN S JAZYKOVÝM CENTREM

Využití autentických textů a moderní technologie ve výuce cizích jazyků 

 

Pondělí 28. 5. 2018

Budova FSV Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

aula č. 215

10.00–10.10 úvodní slovo

10.10–10.35 Мoderní technologie ve výuce jazyků – Lucie Poslušná, FSV UK

Prezentace v PPT 

Prezentace v Prezi 

10.40–11.05  Práce s textem v hodinách odborné angličtiny / strategie pro výběr informací a zápis poznámek – Kamila Panešová, FSV UK

11.05–11.15 přestávka

11.15–11.40 Kreativní využití literatury v jazykové výuce – Terezie Límanová, FF UK

Anotace

11.45–12.15 pozvánky na dvě odpolední dílny Dagmar Křenková – Využití Deutsche Welle v hodinách němčiny, Milena Dundrová – Využití videa ve výuce: jedno téma – různé cíle (konverzace/debata, gramatika, psaná produkce)

 

12.15–14.00 – přestávka na oběd a neformální hovory

 

14.00–15.00 – dílny souběžně ve třech učebnách

učebna č. 115

Využití videa ve výuce: jedno téma – různé cíle – Milena Dundrová, FSV + MFF UK     

Prezentace

Videa v prezentaci se spouštějí až po nahrání ukázek uvedených v posledním okénku prezentace do počítače.

učebna 110                         

Využití Deutsche Welle v hodinách němčiny – Dagmar Křenková, FSV UK 

Prezentace a pracovní list

učebna 108

Augmentovaná realita a jiné finesy ve výuce jazyků – Lucie Poslušná, FSV UK 

Prezentace viz výše.

učebna č. 12

15.00–16.00 – neformální diskuse na téma rozvoj jazykových pracovišť na vysokých školách

 

Fotografie z akce