Pro uchazeče

Bakalářské a magisterské studium

Doktorské studium

Uchazeče, kteří potřebují osvědčení o jazykové způsobilosti, žádáme, aby se obrátili přímo na vyučující příslušného jazyka pro obor, na který se hlásí.

Seznam vyučujících najdete zde