Ukázky přijímacích testů

Bakalářské studium

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia: MTS test 2016MTS test 2015
studijní obor Politologie a mezinárodní vztahy

U ostatních bakalářských oborů o výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek. Podrobnosti naleznete v Podmínkách přijímacího řízení, vzorové testy na stránkách společnosti Scio.

Magisterské studium

studijní obor Ekonomie

studijní obor Žurnalistika

studijní obor Mediální studia - prezenční studium

studijní obor Mediální studia - kombinované studium

studijní obor Mezinárodní vztahy:  test, esej

studijní obor Politologie

studijní obor Bezpečnostní studia: testesej

studijní obor Veřejná a sociální politika - prezenční studium

studijní obor Veřejná a sociální politika - kombinované studium

studijní obor Sociologie - varianta Avarianta B

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Balkánská a středoevropská studia

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Německá a rakouská studia

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Západoevropská studiadoporučená literatura

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Evropská studiadoporučená literatura

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Severoamerická studia

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Ruská a euroasijská studia

Přijímací testy z cizích jazyků