Ukázky přijímacích testů

Bakalářské studium

Studijní obor Česko-německá studia

U bakalářských programů o výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek. Podrobnosti naleznete v Podmínkách přijímacího řízení, vzorové testy na stránkách společnosti Scio.

Navazující magisterské studium

studijní obor Ekonomie

studijní obor Žurnalistika

studijní obor Mediální studia - prezenční studium 

studijní obor Mediální studia - distanční studium

studijní obor Mezinárodní vztahy:  test, esej

studijní obor Sociologie: jazykový test, sociologická analýza, sociologický komentář

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Balkánská a středoevropská studia

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Německá a rakouská studia

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Západoevropská studiadoporučená literatura

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Evropská studiadoporučená literatura

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Severoamerická studia

studijní obor Mezinárodní teritoriální studia - specializace Ruská a euroasijská studia

Přijímací testy z cizích jazyků