Přijímací zkoušky z jazyků

Přijímací zkoušky z jazyků na FSV UK

K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít tyto znalosti:

Bakalářské studijní obory:

- znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR, schopnost porozumění psanému textu.

Navazující magisterské studijní obory:

- znalosti na úrovni následujících zkoušek:

angličtina: First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška

němčina: Mittelstufe Deutsch nebo státní základní jazyková zkouška

francouzština: DELF nebo státní základní jazyková zkouška

španělština: D.E.L.E. - Superior nebo státní základní jazyková zkouška

ruština: státní základní jazyková zkouška

italština: státní základní jazyková zkouška