Statistiky z přijímacího řízení

Statistiky z přijímacího řízení

Statistiky obsahují počet přihlášek pro jednotlivé studijní programy/obory, počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky, počet přijatých uchazečů a počet zapsaných uchazečů.