Statistiky z přijímacího řízení

Statistiky z přijímacího řízení

Statistiky obsahují počty přihlášek pro jednotlivé obory, počty uchazečů,kteří se zúčastnily přijímací zkoušky, počty přijatých uchazečů a počty zapsaných uchazečů.