Hranice pro postup PŘ 2019/2020

Hranice pro postup PŘ 2019/2020

      Postup do 2.kola   Přijetí  
Druh studia Forma studia Název oboru Vysvětlení Percentil/body Vysvětlení Percentil/body
bakalářské denní Česko německá studia     celk. vážený percentil (5) 46,7036
bakalářské denní Ekonomie a finance     celk. vážený percentil (2) 76
bakalářské denní Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations prům. percentil pro postup do 2. kola (1) 81,1 bodová hranice pro přijetí (6) 52
bakalářské denní Komunikační studia se specializací žurnalistika prům. percentil pro postup do 2. kola (1) 77,1 bodová hranice pro přijetí (6) 33
bakalářské denní Komunikační studia se specializací Mediální studia prům. percentil pro postup do 2. kola (1) 37,8 bodová hranice pro přijetí (6) 21
bakalářské denní Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia     celk. vážený percentil (4) 35.4666
bakalářské denní Politologie a mezinárodní vztahy percentil pro postup do 2.kola 59,5 bodová hranice pro přijetí (7) 36,5
bakalářské denní Politologie a veřejná politika     percentil pro přijetí 72
bakalářské denní Sociologie se specializací Sociální antropologie     výsledný součet percentilů (3) 88,5
bakalářské denní Sociologie se specializací Studia současných společností     výsledný součet percentilů (3) 91
bakalářské denní Sociologie a sociální politika     výsledný součet percentilů (3) 89
bakalářské distanční Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny     percentil pro přijetí 30
bakalářské distanční Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia     percentil pro přijetí 30
navazující denní Bezpečnostní studia     bodová hranice pro přijetí 88
navazující denní Mediální studia     bodová hranice pro přijetí 49
navazující denní Mezinárodní vztahy bodová hranice pro postup do 2. kola 69 bodová hranice pro přijetí 86
navazující denní Ekonomie a finance     bodová hranice pro přijetí 49
navazující denní Teritoriální studia     bodová hranice pro přijetí 60
navazující denní Německá a středoevropská studia     bodová hranice pro přijetí 35
navazující denní Politologie     bodová hranice pro přijetí 50
navazující denní Sociologie bodová hranice pro postup do 2. kola 50 bodová hranice pro přijetí 90
navazující denní Veřejná a sociální politika bodová hranice pro postup do 2. kola 54 bodová hranice pro přijetí 90
navazující denní Žurnalistika     bodová hranice pro přijetí 46
navazující distanční Mediální studia     bodová hranice pro přijetí 49
navazující kombinovaná Veřejná a sociální politika bodová hranice pro postup do 2. kola 54 bodová hranice pro přijetí 90

(1) OSP SCIO  * 0,7 + Angličtina  * 0,3

(2) OSP SCIO  * 0,4 + MAT SCIO * 0,6, v případě percentil MAT SCIO 95 a vyšší, přijetí bez přijímací zkoušky

(3) OSP SCIO + Bonus- buď SCIO Angličtina nebo certifikat B2 za percentil 70

(4) OSP SCIO  * 0,5 + percentil Test z jazyka 1  * 0,2 + percentil Test z jazyka 2  * 0,07 + percentil Test z dějin * 0,23

(5) OSP SCIO  * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36

(6) O přijetí rozhodují pouze body získané ve druhém kole

(7) Postupujícím uchazečům je přepočten percentil na body, plus je připočten bodový výsledek z testu