Hranice pro postup do PŘ 2020/21

Hranice se každoročně mění dle počtu přijatých a jejich výsledků - berte tedy tuto stránku pouze jako orientační.

 

Hranice pro postup PŘ 2020/2021

      Postup do 2.kola   Přijetí  
Druh studia Forma studia Název oboru Vysvětlení Percentil/body Vysvětlení Percentil/body
bakalářské denní Česko německá studia     celk. vážený percentil (5) 60
bakalářské denní Ekonomie a finance     celk. vážený percentil (2) 70
bakalářské denní Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations prům. percentil pro postup do 2. kola (1) 60,15 bodová hranice pro přijetí (6) 70
bakalářské denní Komunikační studia se specializací žurnalistika prům. percentil pro postup do 2. kola (1) 65,05 bodová hranice pro přijetí (6) 55
bakalářské denní Komunikační studia se specializací Mediální studia prům. percentil pro postup do 2. kola (1) 57,4 bodová hranice pro přijetí (6) 55
bakalářské denní Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia     percentil pro přijetí (4) 40
bakalářské denní Politologie a mezinárodní vztahy     percentil pro přijetí (7) 74
bakalářské denní Politologie a veřejná politika     percentil pro přijetí 62
bakalářské denní Sociologie se specializací Sociální antropologie     percentil pro přijetí (3) 61
bakalářské denní Sociologie se specializací Studia současných společností     percentil pro přijetí (3) 66
bakalářské denní Sociologie a sociální politika     percentil pro přijetí (3) 45,5
bakalářské distanční Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny     percentil pro přijetí 40
bakalářské distanční Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia     percentil pro přijetí 40
navazující denní Bezpečnostní studia     bodová hranice pro přijetí (8) 30
navazující denní Mediální studia     bodová hranice pro přijetí 54
navazující denní Mezinárodní vztahy     bodová hranice pro přijetí (9) 78
navazující denní Ekonomie a finance     bodová hranice pro přijetí 47
navazující denní Teritoriální studia     bodová hranice pro přijetí (10) 60 (SAS 64)
navazující distanční Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia     bodová hranice pro přijetí 51
navazující distanční Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a eurasijská studia     bodová hranice pro přijetí 55
navazující denní Německá a středoevropská studia     bodová hranice pro přijetí 54
navazující denní Politologie     všichni s přihláškou (11)  
navazující denní Sociologie bodová hranice pro postup do 2. kola 50 bodová hranice pro přijetí 81
navazující denní Veřejná a sociální politika bodová hranice pro postup do 2. kola 20 bodová hranice pro přijetí 80
navazující denní Žurnalistika     bodová hranice pro přijetí 43
navazující denní Strategická komunikace     bodová hranice pro přijetí 44
navazující distanční Mediální studia     bodová hranice pro přijetí 48
navazující kombinovaná Veřejná a sociální politika bodová hranice pro postup do 2. kola 20 bodová hranice pro přijetí 80

(1) SCIO OSP  * 0,7 + Angličtina  * 0,3

(2) SCIO OSP * 0,4 + SCIO MAT * 0,6,  byl započítáván průměr ze známekz matematiky jako náhrada SCIO MAT,v případě percentil SCIO MAT 90 a vyšší nebo SCIO OSP 99 a vyšší přijetí, bez přijímací zkoušky

(3) jen percentil SCIO OSP, oproti dřívejším ročníkům není zohledňován Anglický jazyk

(4) jen percentil SCIO OSP oproti dřívějším ročníkům zásadní změna, která již zůstane i v dalších letech

(5) OSP SCIO  * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36

(6) O přijetí rozhodují pouze body získané ve druhém kole

(7) Díky situaci s COVID byly upraveny podmínky, přijetí bylo pouze na základě výsledku SCIO OSP

(8) Díky situaci s COVID byly upraveny podmínky pro přijetí

(9) Díky situaci s COVID byly upraveny podmínky, přijímací zkouška byla pouze jednokolová.

(10) Specializace Severoamerická studia mělo jinou hranici pro přijatí než ostatní specializace tohoto programu

(11) Díky situaci s COVID, bylo u tohoto programu upuštěno od přijímací zkoušky