Hodnocení jazykové dovednosti

Hodnocení jazykové dovednosti

(podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání)

V důsledku očekávané zvýšené mobility zaměstnanců a studentů po členských státech EU byl v rámci Rady Evropy vypracován systém jednotného, mezinárodně srovnatelného hodnocení dosažených jazykových dovedností a kompetencí. V souhrnných stupnicích byly identifikovány cíle učení a dále detailně popsáno, co je třeba se naučit, aby se člověk úspěšně zapojil do života a práce v zahraničí.

Výsledkem je 6 následujících úrovní: uživatel základů: A1, A2; samostatný uživatel: B1, B2; a zkušený uživatel: C1, C2.

Pokuste se určit, do jakých kategorií patříte - do jaké míry vládnete jednotlivými dovednostmi, a kam byste během stávajícího akademického roku chtěli pokročit.

Angličtina Francouzština Italština Němčina str. 2
Ruština Španělština Česká verze