Meziuniverzitní dohody

Sběr přihlášek pro studijní pobyty v rámci ZS 2022/2023

je od 8. do 31. října 2021.

 

Seznam partnerských univerzit, které přijímají nominace na ZS 2022/23 zde

Podrobné informace jak podat přihlášku jsou k dispozici zde

NOVĚ 

kritéria pro posuzování přihlášky 

manuál pro podání přihlášky

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči své přihlášky nahrávají do rektorání onlinky ve fakultním stanoveném termínu, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

  1. kolo: fakultní úroveň
  2. kolo: rektorátní úroveň 

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK.

Podmínky studia

Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru

  • aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ)
  • velmi dobrá úroveň angličtiny (požadavky se mohou lišit pro jednotlivé školy). *
  • znalost dalšího jazyka - pokud vyžadováno, dle požadavků jednotlivých škol
  • studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen)

Kritéria výběru

  • na co je při výběrovém řízení kladen důraz, zde.

* V rámci interního výběrového řízení je dostačující dodat potvrzení o dosažené jazykové úrovni vystavené centrem jazykové přípravy FSV UK. Pokud je student nominován, partnerské univerzitě je nutné dodat druh potvrzení o požadované jazykové úrovni dle jejich podmínek.