Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení na výjezdy v letním semestru  2024/2025

 Podání přihlášky je možné od 1. do 30. dubna 2024.

 

Podrobné informace jak podat přihlášku jsou k dispozici zde

NOVĚ 

Seznam partnerských univerzit pro letní semestr 2024/2025

kritéria pro posuzování přihlášky 

manuál pro podání přihlášky

POZOR

Stipendijní pobyty v rámci partnerských univerzit v Německu a Švýcarsku ZDE

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči své přihlášky nahrávají do rektorátní onlinky ve fakultním stanoveném termínu, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

  1. kolo: fakultní úroveň
  2. kolo: rektorátní úroveň 

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK.

Studenti  vysláni v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

  • aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ)
  • velmi dobrá úroveň angličtiny (požadavky se mohou lišit pro jednotlivé školy). *
  • znalost dalšího jazyka - pokud vyžadováno, dle požadavků jednotlivých škol
  • studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen)

Kritéria výběru

  • na co je při výběrovém řízení kladen důraz, zde.

* V rámci interního výběrového řízení je dostačující dodat potvrzení o dosažené jazykové úrovni vystavené centrem jazykové přípravy FSV UK. Pokud je student nominován, partnerské univerzitě je nutné dodat druh potvrzení o požadované jazykové úrovni dle jejich podmínek. 

Povinnosti studenta

V rámci bakalářského studia je vaší povinností přivést 20 ECTS/ semestr.

V rámci magisterského studia je vaší povinností přivést 15 ECTS/ semestr.

Jedná se o přepočtené kredity, více informací v Opatření děkanky.

Zpětná vazba studentů

Přečtěte si/ poslechněte zážitky studentů, kteří již na výjezdě byli a to v rámci stránky Charles Abroad či v sekci Exchange Experience na platformě Moodle a nebo zde.

chab