Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení pro studijní výjezdy v letním semestru 2021/2022 bude otevřeno na jaře 2021. 

Datum bude zveřejněno brzy. 

Dodatečné výběrové řízení - meziuniverzitní dohody ZS 2021/2022

Přijímáme přihlášky na výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod na ZS 2021/2022 do těchto zemí a dále také zde

Přihlášky se podávají elektronicky skrze webovou aplikaci UK

Student si může podat až dvě přihlášky, (vždy je nutné napsat svou preferenci v rámci výjezdu).

Přihlášku spolu s požadovanými dokumenty je možné nahrát do webové aplikace do 25. 1. 2021

V případě dotazů se můžete obrátit na Marii Stanovskou, studyabroad@fsv.cuni.cz. 

Zrušené mobility kvůli COVID-19

Vedení UK rozhodlo ve věci zrušených mobilit (LS 2019/2020, ZS 2020/2021 a LS 2020/2021) kvůli COVID-19, že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. 

I v takovém případě si student podá přihlášku do výběrového řízení, nicméně jde pouze o formální záležitost a student je automaticky nominován. 

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

  1. kolo: ústní pohovory na FSV
  2. kolo: výběr z kandidátů všech fakult na rektorátu UK

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK.

Podmínky studia

Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru

  • aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ)
  • velmi dobrá úroveň angličtiny (viz poznámky níže)
  • studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen)