Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení na studijní výjezdy na ZS 2021/2022

Prodloužení termínu + změna podávání přihlášek na meziuniverzitní výjezdy

Podrobné informace k nabízeným institucím v rámci meziuniverzitních dohod najdete na této stránce. Informace pro instituce v rámci mezifakultních dohod pak na této stránce.

Hlásit se můžete na více univerzit i na kombinaci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. Nedoporučujeme ale více než 2 přihlášky.

V případě, že se hlásíte na více univerzit, je třeba dodat kompletní přihlášku na každou instituci zvlášť.

Přihlášky je možné zasílat od 1. 10. do 31. 10. 2020 23:59.

Přihlášky pro meziuniverzitní výjezdy se NOVĚ podávají elektronicky skrze webovou aplikaci UK.

V rámci meziuniverzitních dohod můžete vyrazit studovat na Nový Zéland, Taiwan, do Austrálie, Singapuru, Japonska, Afriky, Jižní Ameriky, USA, Kanady a mnoha dalších zajímavých destinací.

Zrušené mobility kvůli COVID-19

Vedení UK rozhodlo ve věci zrušených mobilit (LS 2019/2020 a ZS 2020/2021) kvůli COVID-19, že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. 

I v takovém případě si student podá přihlášku do výběrového řízení, nicméně jde pouze o formální záležitost a student je automaticky nominován. 

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

  1. kolo: ústní pohovory na FSV
  2. kolo: výběr z kandidátů všech fakult na rektorátu UK

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK.

Podmínky studia

Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru

  • aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ)
  • velmi dobrá úroveň angličtiny (viz poznámky níže)
  • studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen)