Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci LS 2021/2022 je ukončeno.

Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci LS 2022/2023 bude otevřeno září/ říjen 2021.

 

Seznam volných míst v rámci meziuniverzitních dohod pro LS 2021/2022 je k dispozici zde. (počet míst je pro celou univerzitu)

Podrobné informace jak podat přihlášku jsou k dispozici zde

NOVĚ 

kritéria pro posuzování přihlášky 

manuál pro podání přihlášky

Zrušené mobility kvůli COVID-19

Z důvodu epidemie Covid-19 se vedení UK rozhodlo u všech zrušených mobilit (LS 2019/2020, ZS 2020/2021 a LS 2020/2021), že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. Vždy bude záležet na konečné domluvě s vedením UK a partnerskou univerzitou. 

I v takovém případě student musí svůj přetrvávající zájem o výjezd dát na vědomí fakultní referentce. (Dostačující je e-mail na studyabroad@fsv.cuni.cz.)

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči své přihlášky nahrávají do rektorání onlinky ve fakultním stanoveném termínu, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

  1. kolo: fakultní úroveň
  2. kolo: rektorátní úroveň 

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK.

Podmínky studia

Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru

  • aktuální studium minimálně 2. semestru Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předložit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ)
  • velmi dobrá úroveň angličtiny (požadavky se mohou lišit pro jednotlivé školy). *
  • znalost dalšího jazyka - pokud vyžadováno, dle požadavků jednotlivých škol
  • studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen)

Kritéria výběru

  • na co je při výběrovém řízení kladen důraz, zde.

* V rámci interního výběrového řízení je dostačující dodat potvrzení o dosažené jazykové úrovni vystavené centrem jazykové přípravy FSV UK. Pokud je student nominován, partnerské univerzitě je nutné dodat druh potvrzení o požadované jazykové úrovni dle jejich podmínek.