Podej si přihlášku

Podej si přihlášku

Termín pro podání přihlášky 5. - 31. 10. 2022

ve dvou krocích:

1) Student si založí přihlášku v rektorátní aplikaci zde.

Seznam možných umístění pro ZS 2023/24 zde

2) Po odevzdání přihlášky v rámci rektorátní aplikace student napíše e-mail na  OZS FSV UK  studyabroad@fsv.cuni.cz, kde zároveň oznámí svou prioritu v rámci odevzdaných přihlášek. (Každý student má možnost si podat dvě přihlášky.

Pouze poté je přihláška považována za řádně podanou a student je zařazen do výběrového řízení.

Návod pro studenty ke stažení zde

Video návod - jak si podat přihlášku v onlince zde.

Kritéria výběrového řízení zde

Více informací je k dispozici zde

Formuláře k povinným přílohám přihlášky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Studijní plán (předpokládaný seznam předmětů, které chcete na partnerské škole studovat, je vyžadován podpis garanta programu) 

Kontakt

V případě dotazů či nejasností technického rázu využijte helpdesk aplikace, v ostatních případech pište Marii Stanovské na studyabroad@fsv.cuni.cz.