Podej si přihlášku

Podej si přihlášku

Termín pro podání přihlášky pro výjezd v ZS 2024/2025

ve dvou krocích:

1) Student si založí přihlášku v rektorátní aplikaci zde.

Seznam možných umístění pro ZS 2024/2025 

2) Po odevzdání přihlášky v rámci rektorátní aplikace student napíše e-mail na  OZS FSV UK  studyabroad@fsv.cuni.cz, kde zároveň oznámí svou prioritu v rámci odevzdaných přihlášek. (Každý student má možnost si podat dvě přihlášky.

Pouze poté je přihláška považována za řádně podanou a student je zařazen do výběrového řízení.

Návod pro studenty, jak si podat přihlášku ke stažení zde

Video návod - jak si podat přihlášku v onlince zde.

Další informace jsou k dispozici zde

povinné dokumenty přihlášky

1) Strukturovaný životopis

2) Motivační dopis

3) Doporučující dopis pedagoga FSV UK 

4) Studijní plán

5) Potvrzení o jazykové způsobilosti (mezinárodní certifikát, potvrzení z Centra jazykové přípravy FSV UK)

6) Výpis studijních výsledků a průměr za celé studium na UK

7) Příslib přijetí z partnerské univerzity (vyžadován pouze u postgraduálních studentů)

Podrobná kritéria hodnocení studentů jsou k dispozici zde

Formuláře k povinným přílohám přihlášky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Studijní plán (předpokládaný seznam předmětů, které chcete na partnerské škole studovat) 

Kontakt

V případě dotazů či nejasností technického rázu využijte helpdesk aplikace, v ostatních případech pište Marii Stanovské na studyabroad@fsv.cuni.cz.