Úspěšná nominace

před odjezdem

Blahopřejeme k úspěšné nominaci!

Pokud jste byli nominováni, v dohledné době Vám zašleme veškeré potřebné informace k Vašemu výjezdu. Zároveň Vás bude informovat také hostitelská univerzita a budete požádáni o vyplnění el. přihlášky dané školy.

Každý nominovaný student si může požádat příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

Vyjíždějící student dodá na zahraniční oddělení FSV UK následující dokumenty (možno v el. podobě):

  • Akceptační dopis parnterské univerzity
  • Schválený studijní plán 
    • v kolonce FSV UK equivalent je možné napsat konkrétní kurz/ PV skupinu nebo jen V, pokud si student nechává kurz uznat v rámci volitelných předmětů.
    • v případě změny/ aktualizace studijního plánu je potřeba opětovného schválení garantem studijního programu na FSV UK a jeho zaslání na zahraniční oddělení (studyabroad@fsv.cuni.cz). 

Pokud student vyjede, zavazuje se, že splní povinnost se ziskem ECTS kreditů na hostitelské univerzitě.

  • bakalářské studium 20 kreditů/ semestr
  • navazující magisterské studium 15 kreditů/ semestr

Jedná se o přepočtené kredity, více informací v Opatření děkanky.

Informace k podpoře při mimořádných událostech a krizových situacích zde

ZRUŠENÍ VÝJEZDU

Pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodnete svou nominaci neproměnit, je potřeba to co nejdříve oznámit referentce pro mobility na fakultě, ta tuto informaci předá na rektorát. 

Pokud jste získali stipendium na podporu studia v zahraničí a nevyjedete, je Vaší povinností přiznané stipendium vrátit. Referentce pro mobility zašlete potvrzení o provedené platbě na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz.