Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

Post-Covid World. The Future is Now

Naše partnerská škola HSE Graduate School of Business zve studenty na sérii webinářů “Post-Covid World. The Future Is Now”. 

Webináře se budou pořádat každou středu od 14. 10. do 25. 11. 2020  

Diskutovat se bude nad možnými změnami a dopady celosvětové pandemie na obchod v Rusku  i mimo něj. 

Průvodcem webinářů bude Marina Dzhashi, expertka na mezikulturní komunikaci a bývalá novinářka. 

Více informací je zde

Nabídka semestrálních pobytů LS 2020/2021 na univerzitách v Německu

Stipendium je určeno pro: studenty bakalářského, magisterského a doktorandského studia
Pro zájemce více informací zde

GDPR studenti

GDPR akademici, doktorandi

Přihláška pro akademika/ doktoranda

Termín pro podání přihlášek spolu s požadovanými dokumenty je 31. 10. 2020, nutno zaslat v PDF formátu na e-mailovou adresu studyabroad@fsv.cuni.cz.

Stáž na úseku OBSE Stálé mise ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

Studentům magisterského studia nabízíme pozici stážisty na úseku OBSE ve Vídni (únor - červenec 2021).

Nabídka je vhodná pouze pro osoby české státní příslušnosti, magisterského studia v prezenční formě.

Více informací je možné získat zde

Pro přihlášení je nutné dodat: strukturovaný životopis a motivační dopis v AJ (max. 1 normostrana)

                                                 písemné doporučení ze strany fakulty

 Upozorňujeme, že stáž je neplacená.

Uzávěrka přihlášek je 19. 10. 2020. Přihlášky posílejte v elektronické podobě na studyabroad@fsv.cuni.cz

Stáž v kanceláři uskupení Coimbra Group

Nabídka pro studenty magisterských oborů,  stáž v kanceláři uskupení Coimbra Group,

Více informací zde

Zájemci posílají své přihlášky nejpozději do 23. 10. 2020 

na adresu vedoucího OZV RUK p. Kozáka na e-mail vratislav.kozak@ruk.cuni.cz

Nabídka semestrálních stipendií Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na LS 2020/2021

Stipendium je určeno pro: studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy
Délka stipendia: 4 měsíce - v letním semestru - 5. 4. – 10. 7. 2021
Výše stipendia: 850,- EUR měsíčně
Počet stipendií: 9 stipendií

Podrobné informace pro zájemce zde

Termín pro podání přihlášek spolu s požadovanými dokumenty je 7. 10. 2020 na e-mailovou adresu studyabroad@fsv.cuni.cz.

Stipendia na studium v Bavorsku

Nabídka stipendií na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22 je 1. prosinec 2020. Žádost se podává online a je dostupná na stránce BTHA Česko-bavorská vysokoškolská agentura. 

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách BTHA.

Nabídka stipendií v Německu - LS 2020/21

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2021. 

Stipendia jsou v nabídce dvojí: praktikantská stipendia, více informací zde a studijní stipendia, více informací zde.

Termín podání přihlášek: 31. 10. 2020

Leták GFPS

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz