Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

LETNÍ ŠKOLA VE WASHINGTONU, D.C.,USA 2021

Americká nadace The Fund for American Studies nabízí v termínu 5. 6. - 30. 7. 2021 jednomu studentovi FSV osmitýdenní studijní pobyt na letní škole na George Mason University ve Washingtonu, D.C. (GMU):

Možné vybrat z:

Součástí letní školy jsou i odborné stáže v rozsahu přibližně 30 hodin týdně.

Student po úspěšném absolvování obdrží 6 amerických kreditů.

Nadace hradí studentovi školné, letenku a ubytování v kampusu na George Mason University. Student si hradí stravování, kapesné, zdravotní pojištění, víza a výdaje spojené s výukou (skripta apod.), lze si však požádat o příspěvek z Fondu mobility.

Předpokládané výdaje:

 • Living/travel/food expenses while in Washington (estimated at 1,800)
 • Health insurance premium to be paid to GMU, required for all J-1 visa students ($966)
 • SEVIS fee + charges associated with sending visa documents (estimated at $250 - $350)

Podmínky účasti ve výběru: občané České republiky studující na FSV, studijní průměr do 2,00, ukončení nejméně dvou semestrů studia v době podání přihlášky a doložená znalost angličtiny a) certifikátem: (TOEFL: a minimum score of 88 on the internet based exam, 230 + on the computer based exam, or 570 + on the paper-based exam; IELTS: A minimum score of 6.5 on the academic exam; Pearson Academic Test of English: A minimum score of 59; SAT I Critical Reading/ACT-English: A minimum score of 450 or higher on the SAT I critical reading section or an ACT-English score of 20 or higher) nebo b) potvrzením z Centra jazykové přípravy na FSV, v tomto případě bude student muset v případě motivace absolvovat telefonický pohovor se zahraniční institucí.

Zájemce si vyplní  následující a zašle v jednom vyhotovení:

 • Přihláška 
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Informace o studijních výsledcích na FSV (potvrzené), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, může být češtině nebo angličtině
 • Životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině (ve kterém  student uvede, na který obor LŠ se hlásí viz výše)
 • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (viz výše)
 • Kopie pasu

Termín odevzdání přihlášek: 31. 1. 2021, na e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

 

Online mobilita LS 2020/2021 HKBU - deadline 16.11.2020

Nabídka online mobility na naší partnerské univerzitě Hong Kong Baptist University 

pro studenty IKSŽ

Výuka probíhá v angličtině. Můžete si zapsat i pouze jeden či dva předměty. 

Pro zájemce je více informací k dispozici zde

Přihlásit se je možné nejpozději do 16. 11. 2020 na studyabroad@fsv.cuni.cz 

 

Online mobilita v LS 2020/2021 na Higher School of Economics

Přemýšlíte nad studijním pobytem na Higher School of Economics v Rusku?

Naše partnerská univerzita nabízí studentům online mobilitu na letní semestr 2020/2021. 

Přehled nabízených online kurzů zde

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 30. 11. 2020 na studyabroad@fsv.cuni.cz 

KNU 2020 Online Winter School

Máte zájem získat základní znalosti korejštiny a korejské kultury? 

KNU 2020

Více informací k nabízenému online kurzu zde.

Přihlásit se lze do 30. 11. 2020 na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz

Post-Covid World. The Future is Now

Naše partnerská škola HSE Graduate School of Business zve studenty na sérii webinářů “Post-Covid World. The Future Is Now”. 

Webináře se budou pořádat každou středu od 14. 10. do 25. 11. 2020  

Diskutovat se bude nad možnými změnami a dopady celosvětové pandemie na obchod v Rusku  i mimo něj. 

Průvodcem webinářů bude Marina Dzhashi, expertka na mezikulturní komunikaci a bývalá novinářka. 

Více informací je zde

Stipendia na studium v Bavorsku

Nabídka stipendií na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22 je 1. prosinec 2020. Žádost se podává online a je dostupná na stránce BTHA Česko-bavorská vysokoškolská agentura. 

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách BTHA.

Nabídka stipendií v Německu - LS 2020/21

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2021. 

Stipendia jsou v nabídce dvojí: praktikantská stipendia, více informací zde a studijní stipendia, více informací zde.

Termín podání přihlášek: 31. 10. 2020

Leták GFPS

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Barrande Fellowship Program - DEADLINE 26.2.2021

Barrande Fellowship Program umožňuje studentům doktorských studijních programů vycestovat na krátkodobou stáž i doktorské studium do Francie pod dvojím vedením, tzv. Cotutelle, a to ve všech vědních oborech. Program rozšiřuje dosavadní program výzkumných pobytů pro české studenty doktorského studia do Francie.  

 • Stipendium je udělováno  maximálně na 3 roky. Student absolvuje tři pobyty ve Francii a každý rok po dobu pěti měsíců pobírá stipendium. Pobyty v  zahraničí by měly začínat vždy 1. října nebo 1. listopadu. 
 • Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce.

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky na adresu aia@dzs.cz nejpozději 26. února 2021 do 24:00. Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů.

 

Kontaktní osoba: Dott.Mag. Antonella Kopic Bernardon - email: inbound@fsv.cuni.cz