Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

LERU doctoral summer school na HEIDELBERG UNIVERSITY

Do 17.3. 2023 je možnost podat přihlášku k účasti na 13. ročníku prestižní letní školy LERU (The League of European Research Universities), která se uskuteční 2.-8.7.2023.

co: LERU doctoral summer school

kde: HEIDELBERG UNIVERSITY

kdy: 2. - 8.7. 2023

téma: Concepts of intervention science applied to global challenges

Účastnický poplatek 600 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Heidelbergu, hradí přijímající strana.

Náklady na cestovné hradí vybranému studentovi RUK, vybraný student/studentka bude informován/a o postupu.

Nabídka je určená pro studenty doktorského studia.

Studenti se mohou přihlásit do 17.3. 2023 na email adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz  zasláním: jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu, vše v anglickém jazyce.

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.

Letní škola na George Mason University, Washington D.C.

partnerská organizace The Fund for American Studies každoročně nabízí naším studentům účast na Letní škole na George Mason University, Washington D.C.

Detailní informace jsou k dispozici zde

Uzávěrka přihlášek je 22.12.2022

V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat Marii Stanovskou na email adrese studyabroad@fsv.cuni.cz či přímo v kanceláři OZS, mistnost 216.

Letní škola TFAS Prague 2023

V rámci spolupořádání letní školy TFAS Prague 2023, nabízí partnerská organizace The Fund for American Studies dvě místa pro studenty navazujícího magisterského studia FSV UK. 

Detailní informace k letní škole a jejimu programu jsou k dispozici zde

Termín konání: 8. - 29. července 2023

Poplatek za účast: 2000Kč

V ceně je program letní školy včetně ubytování na Masarykově Koleji ČVUT spolu s ostatními účastníky, strava (snídaně a obědy) dle programu, veškerý doplňkový program

Zájemci zašlou níže uvedené dokumenty v anglickém jazyce na email studyabroad@fsv.cuni.cz Marii Stanovské nebo je doručí do kanceláře OZS, místnost 216

CV (1x A4)

Motivační dopis (250 - 500 slov)

Doporučující dopis vystavený akademikem FSV UK

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 22.12.2022

Transcultural Awareness training University of Hamburg

Naše partnerská univerzita University of Hamburg nabízí studentům účast na - extracurricular virtual training: training “Transcultural Awareness” (v anglickém jazyce, spolu s německými a mezinárodními studenty)

16. - 17.12. 2022, pátek a sobota 12:00-17:30 CET 

Detailní informace jsou k dispozici https://www.uhh-join.uni-hamburg.de/en/veranstaltung.html?1589

Přihláška ke stažení zde, uzávěrka přihlášek je 12.12.2022. Přihlášku je nutno zaslat přímo kolegyni na partnerské univerzitě Annice Jonansen (Annika.Johansen@uni-hamburg.de). 

Výběr uchazečů bude v závislosti na čase zaslání přihlášky. Nicméně studenti z partnerských univerzit, kde probíhá virtuální mobility mají přednost. Zároveň je snaha udržet skupinu co nejrůznorodější (dle národnosti).

Staň se členem delegace UK na simulaci Evropského parlamentu

Česká delegace Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro studenty, kteří mají zájem zúčastnit se mezinárodního programu SPECQUE.

SPECQUE je největší frankofonní simulací Evropského parlamentu na světě. Každý rok se jí účastní více než stovka studentů z různých zemí, kteří tak mají příležitost nejen blíže poznat fungování EU, ale také prohloubit své osobní schopnosti, a to například v oblasti diskuse, vyjednávání a přesvědčování. Vyzkouší si spolupráci napříč politickými uskupeními, společná zasedání i rozhovory s médii. Navíc mají šanci zvolit si, zda chtějí okusit roli běžného poslance nebo třeba lobbisty či novináře.

Simulace se koná každoročně střídavě v Kanadě a v Evropě. Letos v létě proběhla v Québecu, a po několika letech se na ní podílela právě i delegace Univerzity Karlovy. Zúčastněné studentky vnímaly získanou zkušenost jako natolik obohacující, že se rozhodly v tradici pokračovat a aktuálně zahajují výběrové řízení dalších zájemců, kteří by se rádi stali součástí delegace a vydali se společně s nimi na SPECQUE 2023 do Lucemburku. Organizační tým bude žádat o financování pobytu pro všechny členy delegace v programu Podpora internacionalizace na UK (POINT).

A co by měli uchazeči splňovat? Určitě výborně ovládat francouzský jazyk (úroveň B2/C1) a mít zájem o fungování Evropské unie a jejích institucí. Pak už stačí jen poslat své CV a motivační dopis na adresu cuni.specque@gmail.com do 7. prosince.

Letáček je ke stažení zde.

Stipendijní program MEXT na Ritsumeikan University, Japonsko

V rámci stipendijního programu MEXT na Ritsumeikan University se jedná o obory:

 • Information Science and Engineering 
 • Policy Science 
 • Economics - (stipendium od Asian Development Bank)

Studenti si mohou vybrat program v anglickém jazyce.

Jedná se o program sponzorovaný Japonskou vládou a je určený na celé magisterské či doktorské studium v Japonsku (školné, letenky i měsíční stipendium). Přihlášky na studium zahájené v září 2023 se podávají v termínu do 22.12.2022 (e-mailem i poštou!) a to přímo na Ritsumeikan Univerzitu, kde probíhá jejich screening.

Více informací je k dispozci zde 

Nabídka Erasmus+ placené stáže

Studenti a absolventi vysokých škol, kteří mají zájem o praxi v projektovém managementu, business developmentu, marketingu nebo HR, mohou využít nabídky placené stáže v personální agentuře.

Více informací najdete v letáku a zde.

Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy a akademiky

Naše partnerské univerzity nabízí několik měsíčních stipendijních pobytů pro rok 2023 pro doktorandy a akademiky v rámci meziuniverzitní spolupráce.

Jedná se o tyto univerzity:

Universität zu Köln

 • 2 – 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

doktorandi – 1200 EUR měsíčně, akademici – 1850 EUR měsíčně

Universität Hamburg

 • 10 - 14 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy nebo akademiky

doktorandi - 1200 EUR měsíčně, akademici – 1600 EUR měsíčně

Universität Heidelberg

 • 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měsíčně

Požadované přílohy:

 1. Academic Visitor Application
 2. Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
 3. Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků    zvací dopis)
 4. Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)
 5. Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

Výběrové řízení na měsíční pobyty pro doktorandy je vyhlášeno přes online aplikaci, tedy je nutné nahrát veškeré dokumenty do aplikace do 5.  12. 2022.

V případě dotazů se obraďte na Marii Stanovskou, studyabroad@fsv.cuni.cz.

2023 Summer School of Economics and Business v Madridu

Summer School of Economics and Business (26 June-21 July 2023): https://uamsseb.education/

Čtyři standardní kurzy za 6 ECTS kreditů, vyučované v angličtině během 4týdenního intenzivního programu:

 1. Environmental Economics and Policy Analysis
 2. International Finance
 3. Global Marketing
 4. Doing Business in Spain

Studenti z partnerských univerzit mají nárok na slevu z poplatku.

Více informací najdete zde.

Stipendia Fulbrightovy komise

Níže najdete termíny uzávěrek stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24.

Uzávěrky přihlášek jsou:

1.    září 2022 a 1. února 2023 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

1. listopadu 2022 - Fulbright core program  pro vědce a přednášející https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/
Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro výzkumné projekty https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

1.prosince - Fulbright-Schuman stipendium v několika programech pro univerzitní administrátory, studenty a výzkumníky tematicky zaměřené na problematiku USA-EU, NATO-EU. Program administruje Fulbrighova komise v Belgii http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Všichni zájemci o jednotlivá stipendia jsou zváni na sérii webinářů, které zahajujeme už 15.9.: bližší informace a registrační formulář je k dispozici na https://www.fulbright.cz/webinare-ke-stipendiim-na-rok-2023-24/.

 

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.