Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

Nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku na LS 2023/24

Dodatečná nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku na LS 2023/2024

Seznam předpokládaných nabízených míst:

Goethe Universität Frankfurt am Main

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měsíčně

Universität des Saarlandes

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 934 EUR měsíčně
 • 2 semestrální stipendia pro doktorandy - 1200 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2024)

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia – 934 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)
 • písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu

Universität Basel

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského,  magisterského nebo doktorského studia - 1500 CHF měsíčně

Podklady k žádosti o stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
 • konkrétní studijní plán
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK v němčině, popř. angličtině   
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny min. úroveň B1+ nebo potvrzení o stupni znalosti angličtiny min. úroveň B2  - v případě výběru kurzů v AJ (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)
 • potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr
 • písemné potvrzení od školitele z partnerské univerzity, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu (pouze u HHU Düsseldorf)

Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)
 • vyplněný formulář Academic visitor application 
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK (v němčině, popř. angličtině)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia
 • potvrzený výpis studijních výsledků z předešlého studia, studijní průměr     
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny - min. úroveň B2 (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)
 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

Prozatím nadále umožňujeme, aby si studenti zvolili navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.

Prosíme studenty, aby veškeré podklady nahráli do online aplikace do 2. 10. 2023 a informovali kolegyni Marii Stanovskou, studyabroad@fsv.cuni.cz.

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Universität Hamburg na LS 2023/24

Partnerská Universität Hamburg nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2023/2024 - Stipendium za účelem přípravy bakalářské, diplomové nebo dizertační práce.

Délka stipendia:                        4 měsíce -  v letním semestru - 2. 4. – 13. 7. 2024

Výše stipendia:                           930,- EUR měsíčně

Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 25. 9. 2023 a zašlou e-mail Marii Stanovské na studyabroad@fsv.cuni.cz 

Podklady k žádosti o stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
 • konkrétní studijní plán
 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině, popř. angličtině   
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny min. úroveň B1+ nebo potvrzení o stupni znalosti angličtiny min. úroveň B2  - v případě výběru kurzů v AJ (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)
 • potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr

Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)
 • vyplněný formulář Academic visitor application  
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)
 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK (v němčině, popř. angličtině)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia
 • potvrzený výpis studijních výsledků z předešlého studia, studijní průměr     
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny - min. úroveň B2 (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků/jazykového centra fakulty)
 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

Global Community Challenge YYC - University of Calgary

University of Calgary International is pleased to invite your students to join our Fall 2023 Global Community Challenge YYC!

Zájemci se mohou přihlásit zde   

Akce se bude konat ve virtuálním prostředí

Účastnický poplatek: 0 CZK

Pokud se chcete dozvědět o této akci více, zaregistrujte se na  Global Community Challenge YYC Information Session for International Partner Students, která se bude konat 11.09.2023 

https://ucalgary.zoom.us/meeting/register/tJAkfu-rrTwrGd0s0Wrjg87dDO_6Zdei4nMK  

Online intenzivní kurzy University of Hamburg

Naše partnerská univerzita nabízí studentům účast na několika online intenzivních kurzích. 

Tyto kurzy jsou zdarma. Za úspěšné ukončení kurzu, studneti obdrží ECTS, které si mohou nechat uznat v rámci svého studia. 

Nabídka kurzů je k dispozici zde

Student musí doložit potvrzení o znalosti německého/ anglického jazyka. Pokud takové potvrzení nemáte, je možné složit online test (German: https://daf.check.uni-hamburg.de/c-test/  English: https://www.cambridgeenglish.org/de/test-your-english/). 

Uzávěrka přihlášek: 5. září 2023

Kontaktní osoba: Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Nabídka stipendia na roční studijní pobyt v Bavorsku 

Možnost si podat žádost o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25 je 1. prosinec 2023.
Bližší informace jsou k dispozici v letáku (v angličtině) nebo na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.

Fullbright - programy a webináře

Rádi bychom upozornili na programy Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 a na webináře, které jsou pro zájemce plánovány na jarní období. 

Podrobné informace o obojím jsou v příloze zde a zde.

Nabídka Erasmus+ placené stáže

Studenti a absolventi vysokých škol, kteří mají zájem o praxi v projektovém managementu, business developmentu, marketingu nebo HR, mohou využít nabídky placené stáže v personální agentuře.

Více informací najdete v letáku a zde.

Nenašli jste, co hledáte?

Další nabídky jsou k dispozici na https://www.charlesabroad.cz/ v sekci "Chci vyjet", kde najdete širokou nabídku letních škol, stáží a jiných a zároveň zde získáte spousty informací od studentů, kteří již na svém výjezdu byli. 

chab

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.