Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

Visegradský fond nabízí grant na výzkum evropské integrace

Výzkumná grantová příležitost v Historickém archivu Evropské unie může být zajímavá pro studenty magisterského studia, doktorandy a akademiky na počátku kariéry. Výzkumný grantový program Mezinárodního visegrádského fondu (IVF), zahájený Mezinárodním visegrádským fondem a Evropským univerzitním institutem, nabízí podporu postgraduálním vědcům ze střední a východní Evropy při provádění archivního výzkumu souvisejícího s evropskou integrací v Historical Archives of Evropské unie v italské Florencii.

Přihlásit se mohou kandidáti ze zemí Visegrádu Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, dále ze západního Balkánu a zemí Východního partnerství.

Výzva k podávání žádostí na jaro 2023 je otevřena. Kompletní informace o grantu a způsobu podání žádosti, stejně jako odkaz na online platformu žádosti, naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2023.

Nabídka stáže OBSE ve Vídni

Sdílíme nabídku stáže na Stálé misi ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni pro studenty české státní příslušnosti a prezenční formy vysokoškolského studia, přičemž se preferují studenti magisterského studia.

Stáž je nabízena od 4. září – 15. prosince 2023. 

Zájemci mohou zasílat své žádosti do fakultního kola nejpozději do 5. 4. 2023 na adresu svoz@fsv.cuni.cz.

Prosíme o zaslání následujících dokumentů:  

  • Strukturovaný životopis v AJ
  • Motivační dopis v AJ (max. 1 normostrana)
  • Písemné doporučení ze strany fakulty (např. vyučujícího)

Další informace týkající se požadavků na pozici stážisty naleznete v příloze. Stáž je neplacená, lze žádat o podporu v rámci programu Erasmus praktická stáž.

Nabídka stipendií na Tchajwanu

První nabídkou je Tchaj-wan Semiconductor stipendia. Nabídka stipendií není zaměřená pouze na téma polovodičů, ale také na umělou inteligenci a chytré technologie, a to nejen z technického pohledu na věc. 

Žádosti se podávají skrze webovou stránku zde, a možnost podání přihlášky byla prodloužena do 8. března 2023.

 

Dále se jedná o nabídku dvou typů stipendií ke studiu na Tchajwanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program.

Nabídka programů je zveřejněna na stránkách DZS: https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to nejpozději do 31. března 2023.

Více informací najdete zde.

Zahraniční studium: Belgie (magisterské studijní programy) 

Vlámské Ministerstvo školství uděluje talentovaným studentům z celého světa stipendium Master Mind Scholarships ke studiu magisterských studijních programů na univerzitách ve Vlámském regionu Belgie a Bruselu. Držitelům stipendia je odpuštěno školné a je jim vyplácen grant ve výši 9 600 € za akademický rok. Přihlašování probíhá on-line.  

Termín pro podání přihlášek: 28. dubna 

 

Výzkumné stáže: Wirthův institut pro rakouská a středoevropská studia (Univerzita v Albertě, Kanada)

University of Alberta v Edmontonu nabízí doktorandům z ČR stipendia k realizaci výzkumných pobytů na Wirthově institutu pro rakouská a středoevropská studia. Stipendia jsou poskytována studentům humanitních, společenskovědních a uměleckých oborů na podporu výzkumné činnosti vedoucí k úspěšné obhajobě jejich disertace.  

Přihlášky se zasílají emailem do 10. dubna na adresu rawright@ualberta.ca 

Stáž na velvyslanectví ČR ve Stockholmu

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu vyhlašuje výběrové řízení na stáž pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol na období od srpna 2023. Stáž je vhodná pro studenty oborů mezinárodních vztahů, politologie, ekonomie, evropských studií a skandinávských studií, ale není na tyto obory limitována.

Více informací o stáži i výběrovém řízení najdete zde: Stáže na velvyslanectví | Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu (mzv.cz)

University of Hamburg - online kurzy v LS 2022/2023

 Naše partnerská univerzita University of Hamburg nabízí studentům FSV UK účast na online kurzech v letním semestru 2022/2023.

Jedná se o profilové kurzy  a také o kurzy jazykové. 

Termín pro přihlášení do programu je 17. 3. 2023.

Termín pro přihlášení do 3 jazykových intenzivních kurzů, které začínají již v březnu, je 8. března.

Semestr na University of Hamburg začíná 3. dubna a končí 15. července 2023.

Přihlášky jsou akceptovány na základě pravidla "kdo dřív příjde, ten dřív bere". Tři nabízené jazykové kurzy jsou intenzivní a konají se pouze v březnu. 

Studenti mohou získat za splnění kurzu mezi 2 až 5 ECTS. 

Jazykový certifikát potřebné úrovně je potřeba dodat, pouze v případě, že se student hlásí na jeden z nabízených jazykových kurzů. Pokud zájemce certifikát nemá, může si udělat online test (německý jazyk: https://daf.check.uni-hamburg.de/c-test/  anglický jazyk: https://www.cambridgeenglish.org/de/test-your-english/) nebo  se nechat otestovat jedním z našich lektorů. Pokud student upřednostňuje poslední možnost, prosím o informaci na e-mail annika.johannsen@uni-hamburg.de.

Studenti, kteří se chtějí programu zúčastnit, vyplní přihlášku a pošlou ji přímo paní Annice Johannsen - annika.johannsen@uni-hamburg.de.

 

Soutěž The Geneva Challenge vyhlášena

Mezinárodní soutěže The Geneva Challenge – Advancing Development Goals pro postgraduální studenty pro rok 2023 je otevřena. Soutěž, kterou pořádá Graduate Institute of International and Development Studies, je projekt financovaný švýcarským velvyslancem Jenö Staehelinem a jeho cílem je podpořit mezioborovou analýzu řešení problémů mezi magisterskými studenty o pokroku v lidském rozvoji.

V letošním roce jsou studenti vyzváni, aby vypracovali návrhy založené na analýze na téma „Výzvy osamělosti“. Protože klíčem k tomuto problému je interdisciplinární řešení překračující tradiční hranice mezi akademickými obory, zveme magisterské studenty ze všech akademických programů a odkudkoli na světě, aby poskytli užitečná strategická doporučení.

Bude rozděleno pět cen, jedna na každý kontinent. Týmy 3-5 magisterských studentů musí předložit návrh o délce 8 000 slov, který:

  • identifikuje problém související s osamělostí;
  • zkonstruuje mezioborovou analýzu k řešení identifikovaného problému;
  • navrhuje inovace na úrovni politiky, praxe, procesu nebo technologie a mění výzvu v příležitost rozvoje

Ženevská výzva 2023 rozdělí 25 000 CHF v peněžních cenách a pět týmů finalistů bude pozváno (pokryté náklady na cestu a ubytování), aby veřejně představily svou práci v Ženevě před panelem odborníků. Součástí cenového balíčku jsou také příležitosti k vytváření sítí.

Registrace končí 23. dubna 2023.

Termín odevzdání do 14. července 2023.

Více informací je k dispozici na THE GENEVA CHALLENGE 2023 | IHEID (graduateinstitute.ch)

Výzva Ernst Bloch Fellowship 2023 vyhlášena

Byla otevřena výzva Ernst Bloch Fellowship 2023, která je určena pro studenty doktorského studia, kteří chtějí realizovat výzkum v Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen am Rhein v Německu. Kromě finanční podpory je nabízeno i ubytování. 

Více informací naleznete zde

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Bavorsku

Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce února 2024 nebo od března do konce července 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Přihlášky se zasílají emailem do 30. dubna na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Stipendia na letní školu v Curychu

Karlova univerzita finančně podpoří celkem 5 studentů v účasti na letní škole International Summer Schools 2023 pořádaných Univerzitou v Curychu ve dnech 2. - 21. 7. 2023. Více informací o letní škole najdete zde.

Do fakultního kola posílají zájemci své CV a motivační dopis v angličtině na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 27. 2. 2023. Více informací v přiloženém dopise vedoucího CSP a v letáčku.

Stáž na Velvyslanectví ČR v Helsinkách

Velvyslanectví ČR v Helsinkách bude přijímat stážistu/stážistku pro období 3. července – 22. prosince 2023. Pro stáž jsou preferováni studenti a studentky magisterského studia. Požadavky najdete zde.

Prosíme o zaslání strukturovaných životopisů, motivačních dopisů kandidátů v anglickém jazyce (max. 1 normostrana) na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 23. 2. 2023.

Fakulta následně nominuje kandidáty MZV ČR. V rámci následného výběrového procesu bude kandidát kromě telefonického pohovoru pověřen zpracováním úkolu (typu rešerše, shrnutí dokumentu v angličtině, návrhu projektu apod.).

Robitschek Scholarship: studium na University of Nebraska

University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března.

Termín pro podání žádosti: 1. března

Stipendia pro asistenty výuky ČJ na školách v Sasku (SRN)

MŠMT ČR ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Nabídka je určena pro studenty s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Termín pro podání přihlášek na MŠMT ČR do 31. března

Nabídka z Japonska pro post-doc výzkumníky

Sdílíme informace o výběrovém řízení JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) na stáže pro zahraniční postdoky.

Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 17. dubna 2023.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2023.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2022 (tzn. nejdříve 2. dubna 2017).

Délka pobytu je 12 až 24 měsíců. 

Pokyny pro žadatele spolu s formulářem žádosti a instrukcemi k jeho vyplnění najdete v odkazech. Další informace najdete také zde.

K žádosti je třeba přiložit diplom o udělení doktorského titulu, dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (VZOR Zvací dopis) a doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor). Všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině.

Žádosti včetně příloh mají být zaslány na adresu:

RNDr. Zdeněk Kresl
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Obálka ozn. "JSPS Postdoctoral Fellowship 2023".

Další informace jsou k dispozici zde.

LERU doctoral summer school na HEIDELBERG UNIVERSITY

Do 17.3. 2023 je možnost podat přihlášku k účasti na 13. ročníku prestižní letní školy LERU (The League of European Research Universities), která se uskuteční 2.-8.7.2023.

co: LERU doctoral summer school

kde: HEIDELBERG UNIVERSITY

kdy: 2. - 8.7. 2023

téma: Concepts of intervention science applied to global challenges

Účastnický poplatek 600 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Heidelbergu, hradí přijímající strana.

Náklady na cestovné hradí vybranému studentovi RUK, vybraný student/studentka bude informován/a o postupu.

Nabídka je určená pro studenty doktorského studia.

Studenti se mohou přihlásit do 17.3. 2023 na email adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz  zasláním: jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu, vše v anglickém jazyce.

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.

Nabídka Erasmus+ placené stáže

Studenti a absolventi vysokých škol, kteří mají zájem o praxi v projektovém managementu, business developmentu, marketingu nebo HR, mohou využít nabídky placené stáže v personální agentuře.

Více informací najdete v letáku a zde.

2023 Summer School of Economics and Business v Madridu

Summer School of Economics and Business (26 June-21 July 2023): https://uamsseb.education/

Čtyři standardní kurzy za 6 ECTS kreditů, vyučované v angličtině během 4týdenního intenzivního programu:

  1. Environmental Economics and Policy Analysis
  2. International Finance
  3. Global Marketing
  4. Doing Business in Spain

Studenti z partnerských univerzit mají nárok na slevu z poplatku.

Více informací najdete zde.

Stipendia Fulbrightovy komise

Níže najdete termíny uzávěrek stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24.

Uzávěrky přihlášek jsou:

1.    září 2022 a 1. února 2023 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

1. listopadu 2022 - Fulbright core program  pro vědce a přednášející https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/
Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro výzkumné projekty https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

1.prosince - Fulbright-Schuman stipendium v několika programech pro univerzitní administrátory, studenty a výzkumníky tematicky zaměřené na problematiku USA-EU, NATO-EU. Program administruje Fulbrighova komise v Belgii http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Všichni zájemci o jednotlivá stipendia jsou zváni na sérii webinářů, které zahajujeme už 15.9.: bližší informace a registrační formulář je k dispozici na https://www.fulbright.cz/webinare-ke-stipendiim-na-rok-2023-24/.

 

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.