Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

HKBU Virtuální mobilita, zimní semestr 2021/2022

Náš partner, Hong Kong Baptist University nabízí studentům Virtuální mobilitu v rámci zimní semestru 2021/2022.

Seznam nabízených kurzů (výuka bude probíhat na platformě ZOOM) 

I když se jedná o virtuální mobilitu, nebude ochuzeni ani o další studentské aktivity, poznáte kulturu Hong Kongu a získáte nové přátelé.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, napište e-mail na studyabroad@fsv.cuni.cz, nejpozději do 25. 6. 2021.

Stipendium na letní školy v Bavorsku

V tomto roce lze stipendium na letní školy v Bavorsku využít i k účasti na virtuálních jazykových kurzech. Stipendijní program je určen nejen pro studenty, ale také pro vědce a zaměstnance českých VŠ.

Více informací je možné získat zde

Současně se žádostí o stipendium je nutné se přihlásit na vybraný online kurz u pořádající univerzity, např. Sommeruni Bayreuth (termín přihlášek: 15. 6. 2021) nebo MISU / LMU v Mnichově (termín přihlášek: 18. 6. 2021).

Dotazy ke stipendijnímu programu zodpoví Martina Guttenberger (guttenberger@btha.de - v češtině, němčině či angličtině).

Sommerkolleg 2021 Poděbrady

Letní česko-rakouská škola, Sommerkolleg 2021 Poděbrady 

pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v německém jazyce, se zájmem o reálie a kulturu obou zemí.

Část výuky probíhá formou tandemu.

Sommerkolleg se koná v termínu 4. – 18. 7. 2021

Studentky a studenti jsou ubytování v jednolůžkových pokojích.

Účastnický poplatek za celý kurz včetně ubytování a stravování je 3 000 Kč.

Účastníkům je hrazen PCR test u neočkovaných účastníků, příp. jiný dle aktuální pandemické situace před začátkem kurzu, příp. i během něj.

V případě zájmu se přihlaste do 15. 6. 2021 na emailové adrese zmudova.stepka@seznam.cz, k dispozici je pouze pár posledních volných míst.

Více informací zde

Letní škola ruského jazyka a reálií

Omsk State Pedagogical University organizuje letní školu s názvem Summer School of Russian Language and Country Studies pro zahraniční studenty.

Termín letošního ročníku je 26.07.2021 – 13.08.2021.

Více informací najdete zde

Prague Summer Schools

Každoroční letní škola v Praze organizovaná neziskovou organizací Schola Empirica nabízí týdenní akademický program v oblasti sociálních věd. 

Letošní ročník se uskuteční v termínu 28. 8. - 4. 9. 2021.

Více informací o programu a přihláškách najdete zde

57. ročník letní školy slovenského jazyka a kultury „Studia Academica Slovaca 2021“ – online

V souvislosti s pandemií Covid-19 dle rozhodnutí Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR se bude letní škola konat distanční formu výuky v termínu 2. – 14. 8. 2021.

Aktuální informace o programu letní školy a podání přihlášek zde.

online Kurz portugalštiny

Naše partnerská univerzita PUCPR v Brazílii nabízí studentům online kurz portugalštiny zdarma. 

Na základě vyplněné přihlášky budou studenti rozřazeni do odpovídajících úrovní: začátečník, středně pokročilý, pokročilý

Kurzy se budou konat od 2. 8. do 3. 12. 2021, v online platformě MS Teams, (celkem 60 vyučovacích hodin, 6 ECTS)

Pokud máte zájem, s přihlášením nečekejte na poslední chvíli. Kurzy mají pouze omezený počet míst.

Přihlásit se můžete do 30. 6. 2021 na studyabroad@fsv.cuni.cz

Virtuální mobilita - zimní semestr 2021/2022 na PUCPR, Brazílie

Naše partnerská univerzita PUCPR nabízí studentům účast na virtuální mobilitě v zimním semestru 2021/22. 

Online výuka bude probíhat od 2. 8. do 3. 12. 2021

Požadované dokumenty: 

– výpis studijních výsledků

–  kopie pasu 

– motivační dopis

– studijní plán

– 1x barevná  pasová fotografie formátu (JPEG) – velikost: 3X4, bílé pozadí 

více informací k Virtuální mobilitě zde

Přihlásit se je možné do 15. 6. 2021 na studyabroad@fsv.cuni.cz

Roční stipendijní pobyt pro doktorandy na University of Alberta

Stipendijní pobyt na University of Alberta akademický rok 2021-2022 (1. září 2021–31. srpna 2022)

 Přijatý uchazeč bude rok pobývat v kanadském Edmontonu, Wirthův Institutu pro rakouská a středoevropská studia.

Stipendista bude podpořen stipendiem v celkové výši 27,600.00 kanadských dolarů. Částka mu bude vyplácena koncem každého měsíce, přičemž první bude vyplacena v září 2021.

 Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti zabývající se humanitními, společenskovědními či uměleckými obory. Podmínkou je české občanství, student doktorského studia, a to ve fázi, kdy má splněny veškeré povinnosti s výjimkou napsání doktorské práce.

Preferováni budou kandidáti, kteří excelentně ovládají anglický jazyk, a to jak mluvenou, tak psanou formou, a kteří jsou zároveň schopni číst text v jiném středoevropském jazyce – např. v němčině. Slovenský jazyk se v případě českých uchazečů nepočítá jako dodatečný cizí jazyk. Doložitelný záznam výzkumné činnosti (ideálně formou publikací) je rovněž považován za výhodu v rámci výběrového řízení.

University of Alberta vítá rozmanitost a podporuje uchazeče o stipendium bez ohledu na pohlaví či handicap.

Povinné přílohy přihlášky:

* krátké shrnutí (maximálně 500 slov) výzkumného projektu,

* kompletní CV

* jména dvou osob, které jsou schopny podat o uchazeči reference.

Tyto části přihlášky je třeba doručit formou jednoho pdf dokumentu, který bude pojmenován jménem, příjmením a rodnou zemí uchazeče. Dokument tedy může být pojmenován např. Jan_Novak_Czech.pdf.

Přihlášky je třeba zaslat emailem prof. Josephu F. Patrouchovi, řediteli Institutu, na adresu: rawright@ualberta.ca, a v kopii na MŠMT: katerina.kubatova@msmt.cz.

 Termín pro podání přihlášky je 17. května 2021.

Univerzitní výběrová komise představí výběr uchazečů, kteří se budou v květnu 2021 účastnit pohovoru s prof. Patrouchem. Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie Covid-19 je možné, že pohovor proběhne online formou. Úspěšní uchazeči budou předem obeznámeni prostřednictvím emailu o tom kdy, kde a jakou formou pohovor proběhne. Vzhledem k vyššímu počtu uchazečů neúspěšní uchazeči nebudou vyrozuměni o výsledku jejich účasti ve výběrovém řízení.

Vítězný kandidát bude vybrán v červnu 2021.

Doctoral Research Fellowship at the University of Alberta

Bližší informace o stipendijní nabídce určené českým studentům doktorských studijních programů humanitních oborů jsou k nalezení  zde: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic.html.

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.