Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

Semestrální pobyty pro studenty a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce univerzitách v Německu - LS 2021/2022 

Goethe Universitat Frankfurt am Main 

- 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měsíčně

Universitat des Saarlandes

- 2 semestrální stipendium pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR měsíčně

- 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů -max. 3 měsíce v období leden - prosinec 2022)

Universitat Hamburg

- 9 semestrálních stipendií pro studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy - 850 EUR měsíčně
  2 doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z UK v AJ nebo NJ

Heinrich Heine Universitat Düsseldorf

- 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia - 861 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)
   předběžný příslib přijetí od pedagoga z HHU Diisseldorf

Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium) 

•    strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)
•    studijní záměr (motivační dopis) v němčině
•    konkrétní studijní plán
•    doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK v němčině, popř. angličtině (Universitat Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)
•    potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - min.       úroveň B1+
•    potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

•    předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (pouze u HHU Düsseldorf)

Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

•    strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)
•    vyplněný formulář Academic visitor application 
•    studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
•    shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)
•    doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK (v němčině, popř. angličtině)(Universitat Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)
•    potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium
•    potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny ( certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
•    předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 6.10.2021 Plus pošlou e-mail na studyabroad@fsv.cuni.cz s informací o přihlášení se do výběrového řízení. 

Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo. 

V případě potřeby kontaktujte Marii Stanovskou, studyabroad@fsv.cuni.cz

Global Community Challenge YYC

Partnerská univerzita University of Calgary nabízí naším bakalářským a magisterským studentům účast na virtuální Global Community Challenge YYC.

Účast: zdarma

Deadline pro přihlášku:15. 9. 2021.  

Přihláška zde

Místo konání: Všechny meetingy a diskuze budou probíhat online přes ZOOM či jiné platformy. (UTC/GMT -7:00) 

Více informací zde

V případě dotazů je možné napsat na global.challenge@ucalgary.ca.  

Stáž na Velvyslanectví ČR v Helsinkách

Velvyslanectví ČR v Helsinkách hledá stážistu.

Délka trvání stáže: od 15. ledna do 30. června 2022

Více informací najdete zde.

Motivační dopisy a další dokumenty zasílejte na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 27. 9. 2021.

Nabídka stipendií Česko-německého fondu budoucnosti - Letní semestr 2021/2022

info

Více informací k studijnímu stipendiu zde

Více informací k praktikantskému stipendiu zde

Přihláška zde

Visegrad - Taiwan Scholarship pro PhD studenty a postdoktorandy

Visegrad Fund nabízí možnost studentům PhD studia a postdoktorandům  požádat si o Visegrad - Taiwan Scholarship.  Více informací je zde.  

Visegrad - Taiwan Scholarship notification

Informace k přihlášce zde

Uzávěrka přihlášek - 30. 9. 2021

Doctoral Research Fellowship at the University of Alberta

Bližší informace o stipendijní nabídce určené českým studentům doktorských studijních programů humanitních oborů jsou k nalezení  zde: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic.html.

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.