Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

Stipendia v rámci Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) na roční studijní pobyt v Bavorsku

 Nabídky stipendií Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHAna roční studijní pobyt v Bavorsku.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23 je 1. prosinec 2021.

Stipendium BTHA je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole a může být prodlouženo na max. 3 roky. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Stručné informace ohledně stipendií naleznete v přiloženém letáku BTHA, podrobné informace a formuláře k podání žádosti jsou k dispozici na stránkách BTHA.

Vzhledem k tomu, že v zimním semestru 2021/22 je prezenční výuka na bavorských vysokých školách opět možná, se očekává, že nejpozději v příštím akademickém roce 2022/23 bude prezenční výuka již pravidlem.

Zájemci se mohou s případnými dotazy (v češtině, němčině či angličtině) obrátit na referentku stipendijních programů BTHA, paní Martinu Guttenberger – email: guttenberger@btha; tel. +49 941 943 5315

Nabídka jednoměsíčních stipendií pro doktorandy a akademiky v kalendářním roce 2022

V rámci meziuniverzitních dohod nabízíme doktorandům a akademikům jednoměsíční stipendia pro kalendářní rok 2022

Universität zu Köln
 2 – 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky, doktorandi – 1000 EUR měsíčně, akademici – 1500 EUR měsíčně

Universität Hamburg
10 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy nebo akademiky, doktorandi - 1200 EUR měsíčně, akademici – 1600 EUR měsíčně

Universität Heidelberg
1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měsíčně

Požadované přílohy:
a) Academic Visitor Application
b) Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
c) Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)
d) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)
e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

Přihlášku spolu s požadovanými dokumenty v jednom pdf souboru zasílejte e-mailem do 10. 12. 2021 na studyabroad@fsv.cuni.cz. 

EUROPAEUM SCHOLARS PROGRAMME 2022-2023

Nabídka pro studenty v doktorském studiu účastnit se tréninkového programu The Europaeum Scholars Programme pod záštitou uskupení EUROPAEUM. Vybraní kandidáti se účastní osmi modulů během dvou let, které absolvují společně se svým doktorským studiem na domovské univerzitě.

Více informací najdete zde: https://europaeum.org/programmes/scholars-programme/

Letáček je ke stažení zde.

Detaily k podávání přihlášky najdete zde.

Termín pro podávání přihlášek 3. prosince 2021.

KNU Online Winter School 2021/22

Partnerská univerzita KNU nabízí našim studentům účast na Online Winter School. 

Termín: 17. - 28. ledna 2022 (2 týdny)

Vhodné pro studenty bakalářského studia

Program: 

Korean Language (začátečník, pokročilí)

Cultural Experience (Hanbok Try-out, K-Movie, Virtual Excursion, Korean Food, Taekwondo, K-pop

Na konci získá úspěšný účastník transcript a 3 kredity (student si poté může požádat u garanta programu o případné uznání kreditů).

Účastnický poplatek: 100 USD (Daegu Bank, Kyungpook National University Branch 111, Oksan-Ro, Buk-Gu, Daegu, South Korea

Číslo účtu : 532-10-123035-5

Swift kód : DAEBKR22

Jméno plátce: jméno studenta stejné jako v přihlášce

Přihlásit se můžete do 30. 11. 2021 na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Marii Stanovskou, tel.: 222 112 221, e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz.

EUROPAEUM POLICY SEMINAR V Bruselu

Uskupení Europaeum zve k účasti na Policy Seminar, který proběhne 22. - 24. 1. 2022 v Bruselu. Pozvánka je relevantní pro studenty magisterského či doktorského studia.

Tématem je budoucnost EU jako takové skrze všemožné rozvojové iniciativy. Téma se bude diskutovat přímo se členy Evropské komise. Všechny cestovní a pobytové náklady budou studentům hrazeny.  

Podmínky pro úspěšnou žádost jsou:

  • CV
  • Přihláška
  • Motivační dopis (max. 500 slov)
  • Doporučující dopis z fakulty

Přihlášky se podávají nejpozději 6. prosince 2021 na adresu euroinfo@europaeum.ox.ac.uk.

Více informací k podávání přihlášek je k dispozici zde.

V případě, že budete posílat přihlášku, přidejte prosím do kopie adresu svoz@fsv.cuni.cz

Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademiky

Nabídka stipendijních pobytů v ak. roce 2022/23 na základě smluv MŠMT

Obecné informace k rozpisu kvót zde. 

Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které maj zájem. Doporučujeme, abyste v době podání přihlášky měli navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí. 

Stipendia jsou určena pro řádné studenty. 

Požadované dokumenty:

Přihlášku potvrzenou fakultou (návrh na vyslání/ žádost o přiznání stipendia)

- studijní záměr

- studijní průměr (u studentů bakalářského a magisterského studia)

Uzávěrka přihlášek

do 30.11. 2021 - Čína

do 4. 1. 2022 - Malta

do 4. 2. 2022 - Slovensko

do 4. 3. 2022 - Letní kurzy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neprolplácí MŠMT cestovné. 

Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete zde (po rozkliknutí jednotlivých zemí v kolonce UK Praha).

Své přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu studyabroad@fsv.cuni.cz do dat uvedených u jednotlivých států. 

Zimní škola Europaeum v Barceloně

Uskupení EUROPAEUM a Universitat Pompeu Fabra zvou k účasti 20 - 25 studentů na zimní škole v Barceloně s tématem Planetary Health and Planetary Wellbeing. 

Více informací je k nalezení zde. Letáček je ke stažení zde.

Termín podávání přihlášek je 10. prosince 2021

Doplňující dotazy lze posílat na adresu euroinfo@europaeum.ox.ac.uk  

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23 je 1. prosinec 2021.
Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku (angličtině) nebo na webových stránkách

Doctoral Research Fellowship at the University of Alberta

Bližší informace o stipendijní nabídce určené českým studentům doktorských studijních programů humanitních oborů jsou k nalezení  zde: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic.html.

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.