Ostatní možnosti

Ostatní možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.

Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.

Semestrální pobyty v akademickém roce 2021/2022 - Německo a Švýcarsko

V rámci meziuniverzitních dohod nabízíme studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia studijní pobyt na partnerských institucích v Německu a Švýcarsku.

Goethe Universität Frankfurt am Main

- 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia (LS nebo ZS 2021/2022) - 300 EUR měsíčně

Universität des Saarlandes

- 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského nebo magisterského studia, 850 EUR měsíčně (pouze LS 2021/2022)

- 2 semestrální stipendia pro doktorandy, 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2022)

Universität Leipzig

- 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, 400 EUR měsíčně (LS nebo ZS 2021/2022)

Universität Heidelberg

- 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, 700 EUR měsíčně (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru), (LS nebo ZS 2021/2022)

Universität Basel

- 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy – 1500 CHF měsíčně (LS nebo ZS 2021/2022)

Požadované dokumenty: 

dokument ke stažení zde

Některé povinné přílohy mají specifické formuláře: 

studijní plán (studijní plán musí být podepsán garantem oboru/programu, podpisy jednotlivých vyučujících nejsou vyžadovány)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jak podat přihlášku:

1) Student si založí přihlášku v rektorátní aplikaci zde.

2) Odevzdanou přihlášku v rámci rektorátní aplikace si student vygeneruje a zašle na OZS FSV UK na studyabroad@fsv.cuni.cz. 

Pouze poté je přihláška považována za řádně podanou a student je zařazen do výběrového řízení.

Návod pro studenty ke stažení zde

Uzávěrka přihlášek je 26. 4. 2021.

Moscow International Model United Nations 2021

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů nabízí studentům UK zúčastnit se každoroční konference „Churkin Moscow International Model United Nations 2021“ v termínu 18 – 23. dubna 2021.

Více informací a přihlášku lze najít zde

Na konferenci je nutné se přihlásit nejpozději 10. dubna 2021. 

SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY GLOBAL SUMMER PROGRAMME 2021

SMU Global Summer Programme 2021 ‘Asian Insights’

doba konání: 4 týdny od 28. 6. do 23. 7. 2021

online mode, s možností fyzické účasti na část programu 

Studenti si mohou vybrat z 6 kurzů zaměřených na Asii a zúčastnit extra online aktivit

  • Economic Globalisation and Asia
  • Entrepreneurship in Asia
  • Global Mega Trends: Opportunities and Challenges in Asia
  • Innovations for Asia’s Smart Cities
  • Managing Customer Relations with Analytics: Asian Insights
  • Screening Asia: History, Society and Politics in Film

Zájemci získají více informací zde.  

E-brožůra

Uzávěrka přihlášek je květen 2021. 

Doctoral Research Fellowship at the University of Alberta

Bližší informace o stipendijní nabídce určené českým studentům doktorských studijních programů humanitních oborů jsou k nalezení  zde: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic.html.

Kontakt

Koordinátorka mobilit Marie Stanovská, e-mail: studyabroad@fsv.cuni.cz

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.