Mobilita

Mobilita na FSV UK

 

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2019/2020

vyjelo 339 studentů. 

přijelo 497 studentů. 

 

Aktuality

 • Podcast De Facto s Tomášem Sedláčkem

  Ekonom, filozof, pedagog. Čím vším je a která profese je mu nejbližší? Jaká byla jeho studia - od školy základní až po školu vysokou? A co by vzkázal studentům? O tom všem jsme si povídali s Tomášem Sedláčkem, absolventem IES FSV UK.

 • Iniciativa Future Choice

  Projekt China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) je jedinečnou platformou, která poskytuje příležitosti pro výměnu informací a výzkum čínské zahraniční politiky a působení Číny v regionu střední a východní Evropy. Částí iniciativy je série online mentorských setkání zaměřených na rozvoj dovedností mladých odborníků. První a úvodní setkání se uskuteční 19. října 2021, přičemž hlavním tématem je budoucnost čínských studií.

 • Instituty mají zvolené studentské ombudsmany

  Známe výsledky voleb studentských ombudsmanů pro období 2021/2022. Ombudsmany se za jednotlivé instituty stávají - Viktorija Pasichnyk (IES), Marcel Faltys (IKSŽ), Tomáš Čevela (IMS), Jan Volenec (IPS) a Julie Hlaváčová (ISS).

 • Tři studenti z ISS FSV UK uspěli v Ceně Edvarda Beneše

  V 26. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše uspěli tři studenti z ISS FSV UK. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce z oboru „Historie 20. století“ nebo „Sociologie“.

 • Úvod do open science pro doktorandy

  U příležitosti Open Access Week proběhne ve středu 20. října 2021 od 14:45 Úvod do open science pro doktorandy. Přednáška v rámci doktorandského semináře na FTVS UK se uskuteční online a je otevřena všem doktorandům a doktorandkám na Univerzitě Karlově.

 • Rozpravy o českých médiích: Mediální volby

  Po prázdninové přestávce jsou Rozpravy o českých médiích zpět a tentokrát nikoliv pouze on-line. Rozpravy na téma "Mediální volby" se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 17 hodin v budově Hollar (místnost 215). Pozvání přijali Michel Perottino, Jakub Horák, Radouane Hadj Moussa a Tomáš Pergl.