Mobilita

Mobilita na FSV UK

 

Mezinárodní mobilita FSV UK  se těší velkému zájmu našich studentů i zaměstnanců. Z celé Univerzity Karlovy zde v programu ERASMUS+ studuje nejvíce zahraničních studentů a zároveň se řadíme k nejlepším i v počtu realizovaných výjezdů. Naše fakulta má uzavřeno téměř 400 bilaterálních smluv na studijní pobyty, 300 smluv na akademickou mobilitu a více než 100 smluv na praktické stáže. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Universite Pantheon-Sorbonne, Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Università commerciale Luigi Bocconi, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University či Dublin City University.

V rámci programu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita jsou podporovány výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi nejen v Evropě, ale i mimo ni. V minulých letech se uskutečnila výměna studentů a akademiků z těchto univerzit: University of Tirana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, New Economics School Moscow, Tel Aviv University a University of Sarajevo. 

Kromě toho se rozvíjí spolupráce mimo Evropu. V rámci mezifakultních dohod nadále pokračuje výměna studentů s Australian National University, University of Richmond (USA), City University of Hong Kong a Hong Kong Baptist University, s Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli, Sogang University v Koreji, New Economic School v Rusku, International University of Japan či University of Calgary v Kanadě. Další dlouhodobé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou možné na univerzitách v Austrálii, na Novém Zélandě, v Malajsii, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Spojených státech, v Korejské republice a dalších.

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy připravil nový projekt Charles abroad, jehož záměrem je motivovat studenty k výjezdům do zahraničí - ať už v rámci programu Erasmus + nebo prostřednictvím meziuniverzitních dohod. Snahou je šířit zkušenosti, dojmy a zážitky, pomáhat s orientací v administrativě a poskytovat důležité informace na jednom místě, přehledně a v pěkném balení. Na Charles Abroad najdete blogy, podcasty nebo katalog partnerských univerzit UK.

Vedení fakulty i garanti všech studijních programů velice podporují výjezdy studentů, protože tak mohou získat potřebný rozhled a nadhled, zkušenosti a dovednosti a obohatit se lidsky i profesně.

Kontakty

Oddělení zahraničních styků

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (kancelář č. 216)

kontakt na OZS

Mobilita v číslech

V roce 2021/2022

vyjelo 656 studentů. 

přijelo 732 studentů. 

 

Aktuality

 • Výzva pro podávání společných projektů s University of St. Andrews pro rok 2023

  Centrum strategických partnerství UK vyhlásilo na rok 2023 výzvu s University of St. Andrews, která je strategickým partnerem UK. Různá pracoviště ve všech vědních disciplínách se mohou ucházet o finanční podporu společných projektů, a to v rámci iniciativy Joint Seed Funding. Termín podávání žádostí je 5. května 2023.

 • Program prg.ai Minor pro nadšence do AI

  Iniciativa prg.ai spouští další ročník jedinečného meziuniverzitního programu prg.ai Minor, který poskytuje technicky zdatným studentům hlubší vhled do oboru umělé inteligence. Absolventi programu získají certifikát, který jim otevře dveře do světa AI. 

 • Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji na akademický rok 2023/2024

  Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" poskytne příští akademický rok 2023/2024 částečnou úhradu kolejného na Hlávkově koleji pro studenty v tíživé finanční situaci, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých výsledků.

 • Pozvání na přednášku profesora Ivana Krasteva

  Profesor Ivan Krastev, předseda Centra liberálních strategií v Sofii, přednese přednášku s názvem International Order as a Hall of Broken Mirrors: Development Prospects in the World Shattered by War. Přednáška se koná 7. března od 17 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina.

 • Stipendia The Scholar Foundation na akademický rok 2023/2024

  Nadační fond The Scholar Foundation nabízí finanční podporu zájemcům o studium navazujícího magisterského nebo Ph.D. programu na zahraničních univerzitách i studentům vyjíždějícím v rámci meziuniverzitních dohod, zejména do mimoevropských destinací či na prestižní univerzity v Evropě.  

 • Na Univerzitě Karlově vzniklo Centrum péče o duši

  1. února 2023 vzniklo celouniverzitní Centrum péče o duši Univerzity Karlovy pro všechny studenty a zaměstnance UK. Centrum péče o duši se věnuje duchovnímu doprovázení,  poradenství a terapii. Centrum je nadkonfesijní a mezináboženské. Služby jsou určeny i pro lidi, kteří se nehlásí k žádnému náboženství.