Oddělení vnitřní a vnější komunikace

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Místnost

Vedoucí:

       

Mgr. Linda Sequensová

propagace českých studijních programů

náborové aktivity, podpora studentských akcí

propagace FSV UK

222 112 278

linda.sequensova@fsv.cuni.cz 

budova Hollar, H008

Pracovníci:

       
Mgr. Kristýna Pružinová

mluvčí FSV UK

komunikace s médii, monitoring médií

778 743 979 kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz budova Hollar, H008

Mgr. Monika Markéta Šmídová

propagace cizojazyčných studijních programů

správa webu a aktualit v češtině a angličtině

správa sociálních sítí v angličtině

fakultní newsletter v angličtině

222 112 286 marketa.smidova@fsv.cuni.cz budova Hollar, H018
Mgr. et Mgr. Nikola Havlová

vnitřní komunikace

zaměstnanecký věstník, LinkedIn

222 112 179 nikola.havlova@fsv.cuni.cz budova Hollar, H008
PhDr. Sylvie Fišerová nabídky pro studenty, kariérní poradenství 770 130 537 sylvie.fiserova@fsv.cuni.cz Areál Jinonice, C614
Bc. Dominika Kovačovičová

organizace akcí

propagační předměty a prodejní kolekce FSV UK

222 112 285

dominika.kovacovicova@fsv.cuni.cz

merch@fsv.cuni.cz

budova Hollar, H018
Mgr. Tereza Hořtová

správa českých sociálních sítí

fakultní newsletter v češtině

222 112 285 tereza.hortova@fsv.cuni.cz budova Hollar, H018