Bc. Linda Sequensová

Bc. Linda Sequensová

Působiště:

  • Oddělení projektové podpory a investic
  • Oddělení pro vnější vztahy

E-mail: linda.sequensova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 278