Sekretariát děkana a kancelář tajemníka

SEKRETARIÁT DĚKANKY A KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

SÍDLO:

Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

(budova Hollar, 3. patro, kancelář č. 206)

Telefon: +420 222 112 236, +420 222 112 277
Fax: +420 224 235 644

KONTAKTY

  Zařazení Telefon E-mail:
Klára Novosadová

vedoucí sekretariátu děkanky a kanceláře tajemníka, asistentka děkanky

222 112 236  klara.novosadova@fsv.cuni.cz
Alena Holotíková asistentka tajemníka 222 112 277 alena.holotikova@fsv.cuni.cz