Sekretariát děkana a kancelář tajemníka

SEKRETARIÁT DĚKANA A KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

SÍDLO:

Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

(budova Hollar, 3. patro, kancelář č. 206)

Telefon: +420 222 112 236, +420 222 112 277

KONTAKTY

  Zařazení Telefon E-mail:
Ing. Monika Mandová vedoucí sekretariátu děkana a kanceláře tajemníka

222 112 236

771 231 797 

monika.mandova@fsv.cuni.cz

Žaneta Hubinková

asistentka

222 112 244 zaneta.hubinkova@fsv.cuni.cz
Alena Holotíková administrativní pracovník 222 112 277 alena.holotikova@fsv.cuni.cz
Miroslav Zdrubecký koordinátor spisové služby 770 197 647 miroslav.zdrubecky@fsv.cuni.cz