Metodické pokyny

Metodické pokyny

Archiv

  2018 Název Začátek platnosti Konec platnosti
1.

Metodický pokyn k provedení čl. 5 Opatření rektora č. 45/2017

GUIDELINES for execution of Art. 5 of Rector’s Provision no. 45/2017

Podmínky pro snížení či prominutí poplatku za studium v cizím jazyce na Fakultě sociálních věd UK

Conditions for reducing or waiving the fee for study in a foreign language at the Faculty of Social Sciences, Charles University

18.12.2018

30.9.2019

Pozn.: od 1. 10. 2019 nahrazeno opatřením děkanky č. 23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020