Metodické pokyny

Metodické pokyny

    Název Platnost
1.

Metodický pokyn k provedení čl. 5 Opatření rektora č. 45/2017

 

GUIDELINES for execution of Art. 5 of Rector’s Provision no. 45/2017

Podmínky pro snížení či prominutí poplatku za studium v cizím jazyce na Fakultě sociálních věd UK

 

Conditions for reducing or waiving the fee for study in a foreign language at the Faculty of Social Sciences, Charles University

18.12.2018