Manuál pro WhoIS

Manuál pro WhoIS

Doplnění a aktualizace kontaktů ve whois.cuni.cz

KONTAKT

IT oddělení

Bc. Dušan May

E-mail: dusan.may@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 163

Místnost: č. H213, Smetanovo nábřeží 6