Grammarly

Licence pro službu Grammarly.com

Fakulta sociálních věd zajistila pro své zaměstnance a studenty doktorského studia licenci pro službu Grammarly.com. Jde o on-line službu poskytující pokročilou korekturu anglické gramatiky. Je dostupná on-line, jako doplněk pro prohlížeč, zásuvný modul pro MS Office, e-maily atd.

Hlavní přínos

  • zkvalitnění jazykové úrovně publikací, projektových žádostí, zpráv atd. a tudíž kratší recenzní řízení, vyšší šance získat projekt, atd.
  • aplikace ušetří práci učitelům a doktorandům, kteří nebudou muset v textu opravovat jednoduché chyby jako jsou chybějící členy nebo chybějící čárky ve větě
  • možnost odhalit plagiáty textu
  • aplikace uživateli pomůže vylepšit si znalost angličtiny, jelikož kromě opravy poskytuje i vysvětlení příslušného gramatického jevu
  • snadné použití aplikace

Vytvoření účtu

K dispozici jsou doplňky pro:

Službu můžete také použít k upgradu existujícího účtu.

Upozornění

Poučení pro uživatele: Fakultní licence ke službě Grammarly slouží výhradně zaměstnancům, kteří mají s FSV uzavřen pracovní poměr, a fakultním doktorským studentům. Zaměstnanci a doktorandi, kterým bude poskytnut přístupový kód, se zavazují, že jej nebudou dále šířit. Porušení tohoto závazku je důvodem odnětí přístupu ke službě osobě, která se jej dopustila. Osobám, které by získaly přístup ke službě, aniž by k tomu byly oprávněny, bude fakultním správcem Grammarly tento přístup automaticky odebrán. Děkujeme za respektování pravidel, která garantují hladké užívání služby těmi, kterým má pomáhat.