Prezentace zaměstnanců v médiích

Monitoring médií

Pro potřeby fakulty využíváme Newton media monitoring - přehled včetně úplných textů za jednotlivé měsíce je dostupný na webu v sekci monitoring médií.

Prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích upravuje Opatření děkanky č. 47/2018.