Prezentace zaměstnanců v médiích

Tisková mluvčí FSV UK

Prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích upravuje Opatření děkana č. 11/2022.

Monitoring médií

Pro potřeby fakulty využíváme Newton media monitoring - přehled včetně úplných textů za jednotlivé měsíce je dostupný na webu v sekci monitoring médií.