Mediální ocenění za rok 2023

Mediální ocenění za rok 2023

Fakulta sociálních věd UK ocenila čtyři akademiky a jeden studentský projekt za jejich výstupy v médiích v roce 2023. Na mediální cenu byli navrženi svým institutem na základě kvantity i kvality mediálních výstupů.

Ocenění získali: 

Petr Janský, Institut ekonomických studií FSV UK

V současnosti jeden z mediálně nejaktivnějších akademiků na IES FSV UK. I díky členství v Národní ekonomické radě vlády (NERV) pravidelně vystupuje v tuzemských celostátních médiích. Jeho výzkum na téma mezinárodní daňové reformy a problematiky daňových rájů řešený v rámci projektu CORPTAX rezonoval i v médiích v zahraničí. Ocenění získává také za svou aktivitu na sociálních sítích, kde se snaží srozumitelně vysvětlovat složitější ekonomické otázky. Jeho pravidelné komentáře si můžete přečíst zde.

Projekt Based, Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Edukativní projekt, který v loňském roce založili ve spolupráci s dalšími školami studenti IKSŽ FSV UK. Věnují se mediálnímu vzdělávání a inovativními postupy popularizují a mladým lidem přibližují historické události, právní otázky nebo ekonomická témata. Oceněni jsou také za to, že svými aktivitami výrazným způsobem přispívají ke zviditelňování institutu.

Irena Kalhousová, Institut mezinárodních studií FSV UK

Cenu dostává za nezpochybnitelný přínos pro pochopení oblasti Blízkého východu a Izraele v mezinárodních souvislostech. Po vyhrocení izraelsko-palestinského konfliktu se s mimořádným nasazením snažila přispět k celospolečenskému porozumění složité situace. Zároveň se v jejím případě jedná o ocenění za šíření dobrého jména Herzlova centra izraelských studií a celé FSV UK.

Jan Ludvík, Institut politologických studií FSV UK

Je oceněn za své pravidelné mediální výstupy, které se týkají zejména bezpečnostních otázek. Vzhledem ke své specializaci také patří k předním českým odborníkům v oblasti jaderných zbraní a strategických potenciálů světových velmocí. Společně s tím také ocenění vyzdvihuje jeho prezentaci na sociálních sítích.

Marie Jelínková, Institut sociologických studií FSV UK

Ocenění získává za pravidelné a aktivní mediální vystupování a dlouhodobou práci v oblasti migrace. I v souvislosti s účastí v Expertní skupině pro Ukrajinu se stala častou komentátorkou problematiky spojené s integrací ukrajinských migrantů. Vedle přímých mediálních vystoupení je také oceněna za přípravu četných výstupů, které sloužily nejen pro mediální oblast.

Všem oceněným srdečně gratulujeme.