Expertní skupina pro Ukrajinu

Expertní skupina pro Ukrajinu

Na FSV UK vznikla Expertní skupina pro Ukrajinu (ESU). Jde o interdisciplinární policy group, kterou tvoří odborníci a akademici z různých oborů FSV UK. Ti budou pravidelně nabízet odborné a výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat ve společnosti ve formě odborných článků (tzv. policy briefů).

Témata jednotlivých policy briefů budou pokrývat širokou škálu odbornosti FSV UK (ekonomie, sociologie, mezinárodní vztahy, politologie, teritoriální studia, moderní dějiny, média).

For english version click here.

Členové ESU

Tomáš Karásek vedoucí ESU, děkan FSV UK

Emil Aslan Institut politologických studií

Bohumil Doboš Institut politologických studií

Slavomír Horák Institut mezinárodních studií

Marie Jelínková Institut sociologických studií

Ondřej Klípa Institut mezinárodních studií

Michal Parízek Institut politologických studií

Michael Romancov Institut politologických studií

Vilém Semerák Institut ekonomických studií

Anna Shavit Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Karel Svoboda Institut mezinárodních studií

Tomáš Weiss Institut mezinárodních studií

 

Kontakt pro média

Klára Hyláková tisková mluvčí FSV UK

Odborné články

Jiné dokumetny

Naši experti v českých médiích

Naši experti v zahraničních médiích