Expertní skupina pro Ukrajinu

Expertní skupina pro Ukrajinu

Na FSV UK vznikla Expertní skupina pro Ukrajinu (ESU). Jde o interdisciplinární policy group, kterou tvoří odborníci a akademici z různých oborů FSV UK. Ti budou pravidelně nabízet odborné a výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat ve společnosti ve formě odborných článků (tzv. policy briefů).

Témata jednotlivých policy briefů budou pokrývat širokou škálu odbornosti FSV UK (ekonomie, sociologie, mezinárodní vztahy, politologie, teritoriální studia, moderní dějiny, média).

Odborné články

Tiskové zprávy

ESU v médiích