Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.

Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie
  • Disciplinární komise

E-mail: bohumil.dobos@fsv.cuni.cz

Osobní webová stránka

Vedené práce

Konzultace

ResearchID: D-3795-2014

Scopus Author ID: 56607391900

ORCID ID: 0000-0001-8862-2768

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Geografie vnitropolitických konfliktů; Space Security; Astropolitics; Geopolitical Threats; Geopolitics of the Violent Non-State Actors; Geopolitics of the Middle East; Political Risk Analysis; Geopolitical Thought; Territoriality of Radical Islamist Groups; Geopolitics of Sub-Saharan Africa; Geopolitics of Sovereignty; Methods in Geopolitics II

Násilní nestátní aktéři Blízký východ a Afrika Astropolitika a vesmírná bezpečnost Vnitropolitické konflikty

GAUK 2115 - Astropolitika a Evropa UNCE - Human-Machine Nexus and Its Implications for International Order TAČR TL01000432 - Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie

geopolitika; násilní nestátní aktéři; teritorialita; nový středověk; astropolitika; vnitrostátní konflikty; externí zapojení do konfliktů; Blízký východ; Afrika

Odoborný zájem je zakotven ve studiu geopolitiky. V rámci této problematiky se zaměřuji primárně na tři oblasti. První je studium teritoriality násilných nestátních aktérů a chováním těchto aktérů obecně. Druhou oblastí je vesmír a studium astropolitiky a vesmírné bezpečnosti. Třetí oblastí zájmu je studium nového středověku jako teorie globálního uspořádání. Regionální zaměření je primárně na oblast Afriky a Blízkého východu.