doc. Michal Parízek, Ph.D.

doc. Michal Parízek, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra mezinárodních vztahů

E-mail: michal.parizek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 664

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C412, Jinonice, budova C

ResearcherID: K-9015-2017

Scopus Author ID: 55301155900

ORCID ID: 0000-0003-0117-5999

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • "Cena Zlatý kurz" na FSV UK (2014, 2015, 2020, 2021, 2022) / Nejlépe hodnocený bakalářský nebo magisterský kurz na Institutu politologických studií. Kurzy International Institutions: Governing Global Economy (2014), Crisis Games (2015, 2021, 2022) a Kvantitativní metody zkoumání politiky  (2020)
 • ECPR Rudolf Wildenmann Prize (2014) / Cena za nejlepší výzkumný text juniorního akademika na Joint Sessions of Workshops udělovaná European Consortium for Political Research
 • Plné doktorské stipendium (3 roky, 2010 – 2013) / Berlin Graduate School for Transnational Studies, Hertie Foundation, Německo

Researching International Politics: Quantitative Methods, Crisis Games, Navigating the Information Age: Political Text Analysis and Applied Machine Learning, Global Political Economy, Global Economic Governance, Kvantitativní metody zkoumání politiky

• Globální toky informací, mezinárodní komunikace
• Mezinárodní organizace a spolupráce
• Mezinárodní obchod a mezinárodní politická ekonomie
• Globalizace a odpor proti globalizaci
• Nové mocnosti a globální řád
• Politika a byrokracie - empirická studie mezinárodní administrativy
• Empirické aplikace kvantitativních výzkumných metod
• Empirické aplikace automatické textové analýzy

 • 2023-2026 Transforming and Defending Multilateralism: European UnioN SUpport for more Robust, Effective and Democratic Global Governance (ENSURED), Horizon Europe, WP Leader
 • 2021- Global Flows of Political Information (GLOWIN), PRIMUS/21/HUM/012, principal investigator
 • 2018- Peace Research Center Prague, Charles University Research Center (UNCE), juniorní člen výzkumného týmu
 • 2017-2019 Globální byrokracie: politika obsazování sekretariátů mezinárodních organizací, Grantová agentura České republiky, 17-10543S, hlavní řešitel
 • 2015- Power Shifts, International Institutions and Inter-Institutional Strategies, WZB Berlin Social Science Center, institucionální projekt, člen výzkumného týmu
 • 2015-2017 Členské státy ve WTO: preference, dodržování závazků a monitorování, Grantová agentura České republiky, GA15-12533S, člen výzkumného týmu
 • 2010-2012 The Capacity of International Institutions, Grant Agency of the Charles University, GA UK 2010/47310, hlavní řešitel
 • 2009-2011 Východní rozšíření a vzorce rozhodování v Evropské unii, Grantová agentura České republiky, GAČR 407/09/1747,člen výzkumného týmu

Jsem akademickým pracovníkem na Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově v Praze, kde vyučuji a zkoumám mezinárodní politiku a mezinárodní organizace. Studoval jsem na Univerzitě Karlově, na University of Bath, na Princeton University a na Freie Universität Berlin. Ve svém výzkumu se zabývám především fungováním mezinárodních institucí a globálními informačními toky. Jsem hlavním řešitele projektu GLOWIN, Global Flows of Political Information (https://glowin.cuni.cz/). Jsem také vedoucím jednoho z pracovních týmů projektu Horizon Europe ENSURED (2023-2026). Výsledky mého výzkumu byly publikovány v předních světových odborných časopisech, například v International Studies Quarterly (2021), The Review of International Organizations (2017, 2021), New Political Economy (2019), nebo Comparative European Politics (2018). Jsem autorem knihy Negotiations in the World Trade Organization: Design and Performance (2020, Routledge).

mezinárodní toky informací, mezinárodní organizace, globální řád, Světová obchodní orgnaizace, mezinárodní administrativa