PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra bezpečnostních studií
  • Kolegium děkana

E-mail: tomas.karasek@fsv.cuni.cz , prodekan.rozvoj@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 654

Vedené práce

Místnost: č. 305, Pekařská 16

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00663

UNCE/HUM/037 (Univerzitní výzkumné centrum UK): Spojení člověk stroj a jeho vliv na mezinárodní řád, 2018-2022 (seniorní řešitel) TL01000322 (Technologická agentura ČR): Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik, 2018-2020 (člen řešitelského týmu) TL02000352 (Technologická agentura ČR): Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase, 2019-2021 (hlavní řešitel)

evropská a transatlantická bezpečnost; strategická kultura

Tomáš Karásek je vedoucím Katedry bezpečnostních studií a současně proděkanem pro rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Více než dekádu působí na fakultním Institutu politologických studií. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku evropské a transatlantické bezpečnosti a na koncept strategické kultury. Jeho další odborné zájmy, reflektované ve výukové činnosti, zahrnují konfliktní studia, regionální bezpečnost a etiku násilí. Získal Ph.D. v oboru mezinárodní vztahy a titul JUDr. v oboru právo na Univerzitě Karlově. V letech 2010 až 2013 byl také ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Je absolventem Fulbrightova programu, který strávil na Columbia University v New Yorku; Fulbrightova komise v Praze jej následně jmenovala svým vyslancem na Fakultě sociálních věd UK.