PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Vědecká rada
  • Katedra bezpečnostních studií
  • Děkan
  • Fakulta sociálních věd

E-mail: tomas.karasek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 654 , +420 222 112 236

Vedené práce

Místnost: č. H208, Smetanovo nábřeží 6 , č. B321, Jinonice, budova B

Konzultace

ResearchID: E-9743-2018

ORCID ID: 0000-0002-2444-586X

CV

Rok vydání

Monografie

  • KARÁSEK, Tomáš - STEJSKAL, Libor - ANDĚL, Petr - MORAVCOVÁ, Dagmar - HRUBÝ, Zdeněk - SVOBODA, Karel. European Union in a new security environment. 1st ed vyd. Prague: Matfyzpress, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7378-075-3.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00663

UNCE/HUM/037 (Univerzitní výzkumné centrum UK): Spojení člověk stroj a jeho vliv na mezinárodní řád, 2018-2022 (seniorní řešitel)
TL01000322 (Technologická agentura ČR): Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik, 2018-2020 (člen řešitelského týmu)
TL02000352 (Technologická agentura ČR): Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase, 2019-2021 (hlavní řešitel)

Tomáš Karásek je od února 2022 děkanem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Předtím působil ve vedení fakulty jako proděkan pro rozvoj (2012-2022) a proděkan pro zahraniční styky (2011-2012). V letech 2015-2022 byl zakládajícím vedoucím Katedry bezpečnostních studií. Na Institutu politologických studií působí jako zaměstnanec od roku 2004, od roku 2007 v pozici odborného asistenta. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku evropské a transatlantické bezpečnosti a na koncept strategické kultury. Jeho další odborné zájmy, reflektované ve výukové činnosti, zahrnují konfliktní studia a etiku násilí. Ph.D. získal v oboru mezinárodní vztahy a titul JUDr. v oboru právo na Univerzitě Karlově. V letech 2010 až 2013 působil také jako ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Je absolventem Fulbrightova programu, který strávil na Columbia University v New Yorku; Fulbrightova komise v Praze jej následně jmenovala svým vyslancem na Fakultě sociálních věd UK.

evropská a transatlantická bezpečnost; strategická kultura