Lidé na fakultě

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra bezpečnostních studií
  • Kolegium děkana

E-mail: prodekan.rozvoj@fsv.cuni.cz , tomas.karasek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 406

Místnost: č. 3011, Jinonice, budova A

Konzultace