Lidé na fakultě

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra bezpečnostních studií
  • Kolegium děkana

E-mail: prodekan.rozvoj@fsv.cuni.cz , tomas.karasek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 406

Osobní webová stránka

Místnost: č. 3011, Jinonice, budova A

Konzultace

  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., Ministr zahraničí EU a teorie institucionalizace. 2006.
  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., Integrace nebo mocenská rovnováha? Konceptualizace 'vysoké' a 'nízké' zahraničně-bezpečnostní politiky v rámci Evropské unie. 2007.
  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., "Vysoká" a "nízká" zahraničně-bezpečnostní politika v Evropské unii. 2007.
  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., European Union in a new security environment. 2008.
  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., Česká republika a zahraniční vojenské operace : formování politického konsensu v letech 1999-2009. 2010.
  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., CFSP after eastern enlargement : change of policy and institutional reform. 2010.
  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., The impact of Central and Eastern European countries on the changing energy security concept of the EU (after 2004 enlargement). 2010.
  • JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., Tracking shifts in strategic culture: analyzing counterinsurgency as a rise of a strategic subculture. 2016.

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?odeslano=1&fak=11230&ustav=&dobor=&vedouci=00663&ze_vsech_fakult=0&stupr=&fulltext=&fulltext_kde%5b%5d=nazev&skr=&skr_obhajeni=&dtyp=&kterep=all&pocet=&f=find&do=main&order=d.dskr&sort=desc