Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations

E-mail: anna.shavit@fsv.cuni.cz , anna.shavit@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 268

Místnost: č. H106a, Smetanovo nábřeží 6

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JJB 287 Campaigns and Propaganda, JJB 266 Teorie volebních kampaní, JJB289 Praxe volebních kampaní, JJB 288 Institucionální komunikace, JJB 230 Politický marketing, JJB 290 Proseminář, JPM 596 Workshop Politický marketing, JJM 297 Novinář jako politický aktér, Doktorandské semináře

Politický leadership a jeho vliv na volební kampaně Vybraná analýza volební kampaně Vliv politického marketingu na podobu volebních kampaní

Politický marketing, politické strany, vládní komunikace, volební kampaně, strategická komunikace