Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations

E-mail: anna.shavit@fsv.cuni.cz , anna.shavit@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 268 , +420 222 112 131

Místnost: č. H106a, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 57195616644

ORCID ID: 0000-0001-8943-2237

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JJB 287 Campaigns and Propaganda, JJB 266 Teorie volebních kampaní, JJB289 Praxe volebních kampaní, JJB 288 Institucionální komunikace, JJB 230 Politický marketing, JJB 290 Proseminář, JPM 596 Workshop Politický marketing, JJM 297 Novinář jako politický aktér, Doktorandské semináře

Politický leadership a jeho vliv na volební kampaně
Vybraná analýza volební kampaně
Vliv politického marketingu na podobu volebních kampaní

260 598 Strukturální změny ve společnosti, globální hrozby a jejich reflexe v mediálním narativu

Politický marketing, politické strany, vládní komunikace, volební kampaně, strategická komunikace