Oddělení vnějších vztahů

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Místnost

Vedoucí:

       

Mgr. Jakub Říman

mluvčí FSV UK

komunikace s médii, monitoring médií

mediální podpora akcí součástí fakulty

222 112 179

jakub.riman@fsv.cuni.cz 

budova Hollar, H018

Pracovníci:

       

Bc. Aneta Caltová

propagace FSV UK

správa webu a sociálních sítí

propagační předměty a prodejní kolekce FSV UK

222 112 278 aneta.caltova@fsv.cuni.cz budova Hollar, H008

Mgr. Barbora Buřičová

propagace českých studijních programů

náborové aktivity, podpora studentských akcí

fakultní newsletter

222 112 285

barbora.buricova@fsv.cuni.cz

budova Hollar, H008

Mgr. Michaela Čuprová

propagace cizojazyčných programů

správa webu a sociálních sítí v angličtině

propagační předměty a prodejní kolekce FSV UK

222 112 286 michaela.cuprova@fsv.cuni.cz budova Hollar, H008
PhDr. Sylvie Fišerová nabídky pro studenty, kariérní poradenství   sylvie.fiserova@fsv.cuni.cz  
Lucie Lemonová oslavy 30 let FSV UK   lucie.lemonova@fsv.cuni.cz