Formuláře

Upozornění

Vážení kolegové,

anglické verze formulářů najdete na anglické webu.

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Průvodní list faktur Word
Průvodní list faktur - více středisek Word
Objednávka + smluvní podmínky do 20 000 Kč bez DPH Word
Objednávka + smluvní podmínky nad 20 000 Kč bez DPH Word
Limitovaný příslib Word
Pověření příkazce operace Word
Pověření správce rozpočtu Word
Vyúčtování drobného vydání Word
Žádost o zálohu mimo zálohy na mzdu Word
Hmotná odpovědnost Word

 

PRACOVNÍ CESTY

Cestovní příkaz (tuzemské a zahraniční cesty) Excel  
Provozně bezpečnostní předpis z 30. 4. 2012 Word PDF
Přehled o době jízdy a čerpání BP Word PDF
Smlouva o cestovních náhradách - student, (nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 29/2017 Word  
Smlouva o cestovních náhradách - zahraniční expert, (nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 29/2017 Word  
Povolení k použití soukromého vozidla Word PDF
Žádost zaměstnavatele o použití soukromého silničního motorového vozidla na pracovní cestu Word PDF
Vyučtování zahraniční / tuzemské pracovní cesty Excel  
Rozpis středisek pro vyúčtování Excel  
Dohoda o přerušení pracovní cesty Word PDF
Žádost o zálohu na pracovní cestu do zahraničí Word  
Závěrečná zpráva ze zahraniční/tuzemské pracovní cesty Word PDF

 

VZORY SMLUV

Darovací smlouva - fyzické osoby Word PDF
Darovací smlouva - právnické osoby Word PDF
Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem Word  
Prohlášení o daňovém domicilu Word  
Průvodka smlouvy FSV Word  
Kupní smlouva publikací Word  
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu Word  

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předběžné schválení veřejné zakázky Word
Záznam o provedení průzkumu trhu Word
Vzor - Kupní smlouva Word
Vzor - Kupní smlouva - zboží a instalace Word
Vzor - Smlouva o dílo Word
Vzor - Smlouva o poskytování služeb Word

 

ZALOŽENÍ NOVÉHO STŘEDISKA

Žádost o založení nového střediska Excel  PDF

 

ŽÁDOSTI O PŘEÚČTOVÁNÍ

Žádost o proúčtování prostředků FPP Word
Žádost o proúčtování prostředků FÚUP Word
Žádost o přeúčtování nákladů Word
Žádost o přeúčtování nákladů - rozšířený doklad Word
Žádost o převod prostředků do FPP Word
Žádost o převod prostředků do FÚUP Word

 

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ / MZDOVÁ ÚČTÁRNA

MANUÁLY

Manuál pro nástup a výstup zaměstnance PDF
Zaměstnávání cizinců - v současné době je tato problematika na FSV UK v řešení

Informace o nástupu zaměstnání WORD

PDF

Odkaz na stránky RUK Odkaz

PRACOVNÍ SMLOUVA

Formulář - dovolenka Word PDF
Formulář pro evidenci docházky na pracovišti Word PDF
Formulář pro karty ISIC a ITIC PDF  
Návrh na pracovní a mzdové (platové) zařazení Excel (var.1)  Excel (var.2)
Návrh na přiznání odměny Word  
Popis práce zaměstnance (akademičtí pracovníci, lektoři) Word PDF
Popis práce zaměstnance (hospodářsko správní zaměstnanci, techničtí a odborní pracovníci, dělníci) Word PDF
Popis práce zaměstnance (vědečtí pracovníci) Word PDF
Výstupní list Word  
Výstupní list při odchodu na mateřskou apod. Word  
Dohoda o provádění srážek ze mzdy Word  
Žádost o výkon práce z domova Word  
Žádost o mimořádnou zálohu na mzdu Word  
Žádost o poskytnutí neplaceného volna Word  
Oznámení o změně osobních údajů zaměstnance Word  

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Osobní dotazník pro DPP a DPČ Word
Nástupní list pro DPP a DPČ Word
Vyúčtování odměny z dohody Word

Vzory dohod jsou umístěné na sdíleném disku. Pokud potřebujete mít nastavený přístup, obraťte se na e-mail angelika.hajkova@fsv.cuni.cz.

 

SOCIÁLNÍ FOND

Žádost o příspěvek ze sociálního fondu na penzijní / životní připojištění Word
Žádost o příspěvek na zaplacené úroky z úvěru byt potřeby Word
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru-půjčky na byt potřeby Word
Žádost o příspěvek na úhradu výdajů na odborný rozvoj Word
Žádost o příspěvek na školkovné Word
Žádost o příspěvek  na nenávratnou finanční výpomoc Word
Žádost o příspěvek na zdravotní péči Word

 

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Žádost o příspěvek na dopravu Word
Prohlášení zaměstnance - stravenky Word
Dohoda o provádění srážek ze mzdy Word

 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZORY

Dohoda o rozvázání pracovního poměru Word

 

OSTATNÍ

Daňový formulář USA PDF  
Daňový formulář - komentář PDF  
Souhlas s pořízením podoby člověka Word Vzor souhlasu Word

SPRÁVA MAJETKU

Převodka majetku Word
Žádost o svěření majetku Word
Převzetí svěřeného předmětu - zaměstnanec Word
Převzetí svěřeného předmětu - doktorand Word
Stanovení odprodejní ceny Word
Žádost na odprodej majetku od 10 tis. Word
Žádost na odprodej majetku do 10 tis. Word
Žádost o vyřazení majetku  do 10 tis. Word
Žádost o vyřazení majetku od 10 tis. Word
Dohoda o odpovědnosti za svěřenou věc do 40 tis. Word
Dohoda o odpovědnosti za svěřenou věc od 40 tis. Word

ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ

Fond Mobility: Závěrečná zpráva Word PDF

Pro studenty FSV UK

Podání grantového projektu

Podání grantového projektu dle opatření děkana 39/2017 Word
Žádost o stanovení režijních nákladů dle opatření děkana 37/2018
 
Word