Formuláře

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Průvodní list faktur Word
Průvodní list faktur - více středisek Word
Objednávka + smluvní podmínky do 20 000 Kč bez DPH Word
Objednávka + smluvní podmínky nad 20 000 Kč bez DPH Word
Order Form + Terms and Conditions to 20 000 CZK (excl. vat) Word
Order Form + Terms and Conditions over 20 000 CZK (excl. vat) Word
Limitovaný příslib Word
Pověření příkazce operace Word
Pověření správce rozpočtu Word
Vyúčtování drobného vydání Word
Žádost o zálohu Word

 

PRACOVNÍ CESTY

Cestovní příkaz (tuzemské a zahraniční cesty) Excel  
Employee Travel Abroad Authorisation Form Excel  
Provozně bezpečnostní předpis z 30. 4. 2012 Word PDF
Přehled o době jízdy a čerpání BP Word PDF
Smlouva o cestovních náhradách - student, (nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 25/2014 Word  
Smlouva o cestovních náhradách - zahraniční expert, (nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 25/2014 Word  
Agreement concluded in accordance with § 1746 and a pursuing law no.89/2012 coll., civil code, as amended (to reimburse travel expenses) Word  
Povolení k použití soukromého vozidla Word PDF
Žádost zaměstnavatele o použití soukromého silničního motorového vozidla na pracovní cestu Word PDF
Vyučtování zahraniční / tuzemské pracovní cesty Excel  
Claim for Reimbursement for Expenses on Official Travel Abroad Excel  
Rozpis středisek pro vyúčtování Excel  
Dohoda o přerušení pracovní cesty Word PDF
Žádost o zálohu na pracovní cestu do zahraničí Word  
Závěrečná zpráva ze zahraniční/tuzemské pracovní cesty Word PDF
Report on Official Travel Abroad Word  

 

VZORY SMLUV

Darovací smlouva - fyzické osoby Word PDF
Deed of gift natural person Word PDF
Darovací smlouva - právnické osoby Word PDF
Deed of gift legal identity Word PDF
Smlouva o dílo Word PDF
Contract for work CZ | EN Word PDF
Průvodka smlouvy FSV Word  
Kupní smlouva publikací Word PDF

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předběžné schválení veřejné zakázky Word
Záznam o provedení průzkumu trhu Word
Vzor - Kupní smlouva Word
Vzor - Kupní smlouva - zboží a instalace Word
Vzor - Smlouva o dílo Word
Vzor - Smlouva o poskytování služeb Word

 

ZALOŽENÍ NOVÉHO STŘEDISKA

Žádost o založení nového střediska Excel  PDF

PERSONÁLNÍ REFERÁT / MZDOVÁ ÚČTÁRNA

MANUÁLY

Manuál pro nástup a výstup zaměstnance PDF
Zaměstnávání cizinců - v současné době je tato problematika na FSV UK v řešení

Informace o nástupu zaměstnání WORD

PDF

Odkaz na stránky RUK Odkaz

PRACOVNÍ SMLOUVA

Formulář - dovolenka Word PDF
Formulář pro evidenci docházky na pracovišti Word PDF
Formulář pro karty ISIC a ITIC PDF  
Návrh na pracovní a mzdové (platové) zařazení Excel (var.1)  Excel (var.2)
Návrh na přiznání odměny Word  
Popis práce zaměstnance (akademičtí pracovníci, lektoři) Word PDF
Job description academic staff Word  
Popis práce zaměstnance (hospodářsko správní zaměstnanci, techničtí a odborní pracovníci, dělníci) Word PDF
Popis práce zaměstnance (vědečtí pracovníci) Word PDF
Job description research staff Word PDF
Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška PDF  
Vstupní karta / New Employee Form Word  
Výstupní list Word PDF
Clearance form Word PDF
Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka) Word PDF
Dohoda o úhradě pojistného při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy Word PDF
Dohoda o provádění srážek ze mzdy Word  
Žádost o výkon práce z domova Word  

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohoda o provedení práce Word  
Agreement to complete a job Word  
Dohoda o změně DPP Word  
Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška PDF  
Vyúčtování odměny za práci Word PDF
Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka) Word PDF

 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dohoda o pracovní činnosti Word  
Agreement to perform work Word  
Dohoda o změně DPČ Word  
Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška PDF  
Vyúčtování odměny za práci Word PDF
Vstupní karta / New Employee Form Word  
Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka) Word PDF

 

SOCIÁLNÍ FOND

Žádost o příspěvek ze sociálního fondu na penzijní / životní připojištění Word
Žádost o příspěvek na zaplacené úroky z úvěru byt potřeby Word
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru-půjčky na byt potřeby Word
Žádost o příspěvek na úhradu výdajů na odborný rozvoj Word
Žádost o příspěvek na školkovné Word
Žádost o příspěvek  na nenávratnou finanční výpomoc Word
Žádost o příspěvek na zdravotní péči Word

 

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Žádost o příspěvek na dopravu Word
Prohlášení zaměstnance - stravenky Word
Dohoda o provádění srážek ze mzdy Word

 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZORY

Dohoda o rozvázání pracovního poměru Word

 

OSTATNÍ

Daňový formulář USA PDF  
Daňový formulář - komentář PDF  
Souhlas s pořízením podoby člověka Word Vzor souhlasu Word

SPRÁVA MAJETKU

Převodka majetku Word
Žádost o svěření majetku Word
Převzetí svěřeného předmětu - zaměstnanec Word
Převzetí svěřeného předmětu - doktorand Word
Stanovení odprodejní ceny Word
Žádost na odprodej majetku 10+ Word
Žádost na odprodej majetku do 10tis Word
Žádost o vyřazení majetku  do 10tis Word
Žádost o vyřazení majetku 10+ Word

ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ

Fond Mobility: Závěrečná zpráva Word PDF

Pro studenty FSV UK

Seznam formulářů pro studenty FSV UK

Podání grantového projektu

Podání grantového projektu dle opatření děkana 39/2017 Word
Žádost o stanovení režijních nákladů dle opatření děkana 22/2016
 
Word