Strategická partnerství UK

Strategická partnerství UK

Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.

Jednotlivé partnerské univerzity jsou rozděleny do skupin níže:

Strategická partnerství

Klíčová partnerství

Strategická uskupení

Skupina vybraných partnerských institucí vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014 na základě těchto skutečností:

  • široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;
  • společný profil komplexní vzdělávací instituce;
  • předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;
  • globální distribuce.

Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Univerzita Karlova využívá těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.

Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.

Výzva 2023 s University of St. Andrews

Po loňském úspěšném prvním ročníku se mohou různá pracoviště ve všech vědních disciplínách ucházet o finanční podporu společných projektů s University of St. Andrews, strategickým partnerem UK, a to v rámci iniciativy Joint Seed Funding, která má za cíl otevírat nové formy spolupráce mezi oběma univerzitami.

Termín podávání žádostí je 5. května 2023.

Detaily k podávání projektů najdete zde.

Formulář přihlášky najdete zde.

Výzva pro rok 2023 - sběr projektů ukončen

Informace o podpořených projektech budou oznámeny přímo řešitelům.  

Veškeré informace včetně anglické verze najdete také na webu CSP: https://csp.cuni.cz/CSP-41.html a v přiloženém dokumentu.

Přihlášku najdete zde.

Central Europe: What unites and divides us

The CENTRAL Network – Charles University, Humboldt University in Berlin, University of Vienna, University of Warsaw and ELTE University in Budapest – primarily promotes cooperation in the fields of teaching, research and support for young researchers. In connection with the opening of the second stage of the cooperation, CENTRAL announces a special topic followed by further activities. Each of these topics has had wider social or political importance, especially within the context of Central Europe. The goal for academics or PhD. students from different countries, backgrounds and areas of study is to come up with multilateral ideas and solutions. The theme is “Central Europe: What unites and divides us”. The topic may be dealt with freely; on one hand, it may be interpreted as a social issue, while on the other hand it can be understood as a ground for the presentation of outputs in the field of scientific and pedagogical cooperation within the Central European region.

The CENTRAL Conference for PhD. students aims to bring PhD. students and selected senior academics from the CENTRAL member universities together. The event starts with an online lecture approximately 14 days before the physical meeting and is supposed to inspire participants for their contributions. The main purpose is to discuss what unites Central Europe and what causes its division. Each session starts with a lecture by an invited senior academic, followed by a discussion and a student workshop. During the workshop, each student presents their 15-minute paper, where they try to formulate their opinion on the topic. That may also be based on the topic of  their dissertation.

Virtual Component: November, 2022 (tbc)

Physical Component: November 21 – 25, 2022

Place

Charles University, Prague

Please read through the instructions and send your application form by 21st September 2022 at email address: svoz@fsv.cuni.cz.

Call for Papers

Application form