Strategická partnerství UK

Strategická partnerství UK

Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.

Jednotlivé partnerské univerzity jsou rozděleny do skupin níže:

Strategická partnerství

Klíčová partnerství

Strategická uskupení

Skupina vybraných partnerských institucí vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014 na základě těchto skutečností:

  • široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;
  • společný profil komplexní vzdělávací instituce;
  • předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;
  • globální distribuce.

Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Univerzita Karlova využívá těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.

Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.

Výzva Joint Seed se St Andrews vyhlášena

Byla vyhlášena další výzva Joint Seed s University of St Andrews, strategickým partnerem Univerzity Karlovy.

Jedná se o další výzvu k předkládání návrhů na společné iniciativy mezi UK a UoStA s cílem usnadnit spolupráci v rámci našich strategických cílů.

Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem a společně rozhodují i o schválení předložených projektů.

Na straně UK bude Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategických partnerství.

Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám, detaily najdete v příloze, nebo na webových stránkách centra zde. Zde je ke stažení přihláška.

Možné typy aktivity:

Intenzivní výzkumné semináře nebo workshopy, krátkodobé výzkumné pobyty, letní/zimní programy pro absolventy, projekty společného mezinárodního online vzdělávání (COIL)

Finanční dotace:

max. 5 000 liber (cca 6 000 EUR) na projekt

Termín pro podání návrhů:

3. května 2024 (18:00 hodin středoevropského času)

 

Výzva Central workshops 2024 vyhlášena

Byla vyhlášena výzva strategického uskupení CENTRAL CENTRAL Workshops pro rok 2024.

Projekty mohou financovat jedno nebo dvě 2-3denní setkání na jedné ze zapojených partnerských univerzit CENTRAL (nebo dvou, pokud se budou konat dvě setkání) v období 01.09.2024 – 31.08.2025.

Vyplněný formulář přihlášky je nutné odeslat na email central-network@univie.ac.at nejpozději do 16/04/2024 – 23:59 CET.

Podrobné informace najdete na webových stránkách CENTRALu: https://www.central-network.eu/opportunities/joint-workshops/

Výzva projektů strategických partnerství na rok 2024

Byla vyhlášena výzva Fondu strategických partnerství UK pro rok 2024 k podávání projektů. 

Fakultní termín pro podávání projektů byl stanoven na 26. 2. 2024. Své žádosti, podepsané garantem a vedoucím pracovníkem (podpis paní proděkanky bude přidán v rámci fakultního posouzení), prosím zasílejte společně s odborným CV garanta nejpozději v tento den na adresu svoz@fsv.cuni.cz, případně prostřednictvím spisové služby.

Zde najdete informace k výzvě.

Zde najdete aktualizovaný formulář žádosti, v němž je nutné odůvodnit pokračování projektu v případě již podpořených žádostí.

Výzva St. Andrews na Global Fellows otevřena

University of St Andrews s potěšením oznamuje, že je nyní otevřena každoroční výzva programu Global Fellowship Scheme a přijímá přihlášky na mobility, které se uskuteční během akademického roku 2024/25. Program poskytuje ocenění talentovaným vědcům z celého světa, kteří mohou strávit až jeden měsíc v St Andrews ve Skotsku.

Během této doby budou Global Fellows schopni absolvovat kurz, prozkoumat potenciální spolupráci, zlepšit stávající vztahy, pokročit ve výzkumné práci a najít prostor k přemýšlení v inspirativním prostředí. Žadatelé o program by měli být uznáváni jako významní učenci ve svém oboru nebo začínající lídři, kteří přispěli k původnímu výzkumu, který rozšiřuje hranice znalostí.

Od Global Fellows se očekává, že se budou virtuálně setkávat se studenty a kolegy v průběhu akademického roku 2024/25 a navštíví St Andrews mezi 1. srpnem 2024 a 31. červencem 2025. Univerzita poskytuje všem oceněným během jejich návštěvy stipendium, ubytování s vlastním stravováním, zpáteční letenky a letištní transfery.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2024. Více informací o přihlášce naleznete na webové stránce Global Fellowship a na přiloženém letáku, nebo kontaktujte globalfellows@st-andrews.ac.uk.

Dny St. Andrews na UK

Dne 31. 10. 2023 organizuje Centrum strategických partnerství s pověřením paní rektorky hybridní akci pro účastníky z obou institucí.

Cílem akce, jejímž tématem je „Fostering Excellence Through Global Collaboration" je nejen oslavit minulé úspěchy, ale také představit budoucnost ještě hlubší a širší spolupráce.

Součástí programu bude přednáška na aktuální téma se sociálním a společenským dopadem – Promoting Sustainability in Higher  Education:  Strategies, Challenges and Impacts, výstava – vizuální cesta po univerzitě v St  Andrews a  dva  diskusní bloky na  téma  Academic  Synergy  - Unveiling Successful Collaborations (sekce 1) a Forging New Horizons - Facilitating Interdepartmental Collaborations (sekce 2). Více na webu CSP.

Program je k dispozici také zde. Osobní účast prosím potvrďte do 26.10. na email Barbora.Bednarikova@ruk.cuni.cz.

Link stream (přenos přednášky od 10:00 hodin):

https://youtube.com/live/FINwC5WIIzc?feature=share

Link na hybridní připojení (prezentace a diskuse od 11:15 hodin):

Schůzka v Microsoft Teams

Připojte se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení místnosti

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

ID schůzky: 349 237 032 15
Přístupový kód: 2nDdvX

Výzva Centra SP - sběr projektů ukončen

Informace o podpořených projektech budou oznámeny přímo řešitelům.  

Veškeré informace včetně anglické verze najdete také na webu CSP: https://csp.cuni.cz/CSP-41.html a v přiloženém dokumentu.

Přihlášku najdete zde.

Výzva University of St. Andrews

Po loňském úspěšném prvním ročníku se mohou různá pracoviště ve všech vědních disciplínách ucházet o finanční podporu společných projektů s University of St. Andrews, strategickým partnerem UK, a to v rámci iniciativy Joint Seed Funding, která má za cíl otevírat nové formy spolupráce mezi oběma univerzitami.

Termín podávání žádostí je 5. května 2023.

Detaily k podávání projektů najdete zde.

Formulář přihlášky najdete zde.

Central Europe: What unites and divides us

The CENTRAL Network – Charles University, Humboldt University in Berlin, University of Vienna, University of Warsaw and ELTE University in Budapest – primarily promotes cooperation in the fields of teaching, research and support for young researchers. In connection with the opening of the second stage of the cooperation, CENTRAL announces a special topic followed by further activities. Each of these topics has had wider social or political importance, especially within the context of Central Europe. The goal for academics or PhD. students from different countries, backgrounds and areas of study is to come up with multilateral ideas and solutions. The theme is “Central Europe: What unites and divides us”. The topic may be dealt with freely; on one hand, it may be interpreted as a social issue, while on the other hand it can be understood as a ground for the presentation of outputs in the field of scientific and pedagogical cooperation within the Central European region.

The CENTRAL Conference for PhD. students aims to bring PhD. students and selected senior academics from the CENTRAL member universities together. The event starts with an online lecture approximately 14 days before the physical meeting and is supposed to inspire participants for their contributions. The main purpose is to discuss what unites Central Europe and what causes its division. Each session starts with a lecture by an invited senior academic, followed by a discussion and a student workshop. During the workshop, each student presents their 15-minute paper, where they try to formulate their opinion on the topic. That may also be based on the topic of  their dissertation.

Virtual Component: November, 2022 (tbc)

Physical Component: November 21 – 25, 2022

Place

Charles University, Prague

Please read through the instructions and send your application form by 21st September 2022 at email address: svoz@fsv.cuni.cz.

Call for Papers

Application form