Návody

Google Apps - návody a postupy

             

Google mail

Gmail

Fakultní podpis

             

Kalendář

Kalendář

Kalendář

              

Google drive

Google drive

Sdílení mimo FSV 

synchronizace sdílených složek do PC

           
 

Hangouts

Hangouts

 

Chrome

Chrome

 

Outlook

Poštovní klienti

Nastavení SMTP & IMAP