Návody

Google Apps - návody a postupy

             

Google mail

Gmail

Aliasy

Fakultní podpis

             

Kalendář

Kalendář

              

Google drive

Google drive

Sdílení mimo FSV 

synchronizace sdílených složek do PC

           
 

Hangouts

Hangouts

 

Chrome

Chrome

 

Poštovní klienti

Poštovní klienti

Migrace kontaktů z Thunderbird do Gmail

Nastavení SMTP & IMAP