Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Katedra financí a kapitálových trhů

E-mail: Magda.Pecena@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 309

Místnost: č. O511, Opletalova 26

ORCID ID: 0000-0003-4567-1580

Rok vydání

Monografie

  • MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Basic principles of banking. 1st ed vyd. Praha: Karolinum, 2008. 627 s. ISBN 978-80-246-1500-4.
  • MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Bankovnictví v teorii a praxi. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2014. 855 s. ISBN 978-80-246-2870-7.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících