Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra financí a kapitálových trhů
  • Akademický senát
  • Kolegium děkana

E-mail: Magda.Pecena@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 309

Místnost: č. O511, Opletalova 26

ORCID ID: 0000-0003-4567-1580

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících