Lidé na fakultě

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Působiště:

 • Katedra ruských a východoevropských studií
 • Garanti studijních programů
 • Oboroví garanti

 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Die polnischen Universitäten 1945-1948 : Autonomie, Wiederaufbau und Politik. 2009.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Fusion or fission? Concepts of Central Europe and regional integration. 2007.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Iluze a realita diplomacie (komparace zahraničněpolitické agendy postkomunistických zemí). 2009.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polské univerzity 1945-1948: autonomie, rekonstrukce a politika. 2008.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Territorial context of the Polish reflection of Russia. 2007.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Řecká občanská válka po 60 letech. In memoriam Pavel Hradečný. 2007.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Politické parametry moderní polské historiografie. 2007.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Co przyciągało i przyciąga czeskich historyków do nowożytnych i najnowszych dziejów Polski?. 2007.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Sovětizace jako výkladový problém. 2007.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polská historiografie 1945-1989. 2008.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. 2004.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Moskva a satelity 1945-1990. 2008.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Energie pro Evropu : energetická spolupráce Ruska a zemí postsovětského prostoru s Evropskou unií. 2006.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Institucionální základna polské historiografie v roce 2003. 2005.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Kernschmelze oder Kernspaltung? Mitteleuropakonzepte und regionale Integration. 2006.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polské univerzity 1945-1948 : autonomie, rekonstrukce a politika. 2006.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Autonomie a nezávislost v Evropě, Americe a Euroasii. 2006.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polsko : modernizace jako naštípnutá tradice. 2006.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Ropa a plyn v Polsku na přelomu tisíciletí : spotřeba a tranzit. 2006.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Pomiędzy tradycjš a współczesnościš. Stosunki Czesko-polskie w XIX i XX wieku. 2005.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Evropská integrace a její dilemata (Různé tváře tradice a modernity v Americe, Evropě a Eurasii. 2005.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Inteligence a inteligencja v polských dějinách. 2005.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polonistická témata na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 2005.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Energie spojující či rozdělující?: perspektivy rozvoje energetiky zemí Střední a Východní Evropy. 2011.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polsko. 2011.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Česko-polské vztahy. 2011.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 2000.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polské dějiny a česko-polské vztahy po roce 1945. 2009.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polské dějiny a česko-polské vztahy 1697-1795 v české historiografii. 2009.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Věda a politika : německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). 2013.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Německý historický ústav ve Varšavě. 2013.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Rusko jako impérium v moderní polské politické a historické reflexi. 2004.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Mniši, mecenáši a knihkupci. Zrod moderních institucí polské kultury. 2004.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Kniha, o které se hovoří. 2004.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Ropa a plyn v Polsku na přelomu tisíciletí: spotřeba a tranzit. 2003.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Ropa a plyn v ruské energetice 20. století: léta 1918-1980. 2003.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Jamalská cesta aneb plynárenská konverze polské energetiky v letech 1980-1995. 2003.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Od sarmatských genealogů ke kritickým diletantům: skupinový portrét polské osvícenské historiografie. 2003.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polská středovýchodní Evropa; Polský Visegrád; Visegrád mezi minulostí a přítomností. 2003.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Minulost a přítomnost polských univerzit (a vysokých škol) aneb skok do vzdělanosti 1990-2002?. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Koneczny, Kucharzewski and Zientara: Three Polish Surveys of Russian History. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Židé v rozděleném Polsku: I. Asimilace a emancipace. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Židé v rozděleném Polsku: II. Emancipace versus antisemitismus. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Politická a historická reflexe roku 1863 v meziválečném Polsku. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Od optimismu k realismu: politika a filozofie dějin na počátku polské meziválečné historiografie. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Rusko v „druhém oběhu“ aneb Střet civilizací po polsku. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Proměny politického systému v Polsku v letech 1948-1989. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Kdo ovládá minulost, ovládá i přítomnost? (Metodologické spory v polské historiografii let 1945-1948). 2001.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Šoa v Polsku: historické souvislosti. 2001.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Češi v polské perspektivě: minulost a současnost. 2001.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., 'Dějiny' dějin polské historiografie (přehled základních koncepcí a přístupů). 2001.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polské vidění Ruska : příklad negativního stereotypu (I. vývoj do roku 1918). 1999.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polské historické školy v 19. století (problém politických antinomií).. 1999.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polské vidění Ruska: příklad negativního stereotypu (II. Vývoj v letech 1918-1980).. 1999.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Regionální centra polské historiografie v letech 1945-1948. 1996.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Antisemitism in the Modern World. An Anthology of Texts. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Czy PRL byla panstvem totalitarnym?. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Dvě 'chrestomatie' k dějinám komunismu ve východní Evropě. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Dvousečná politická taktika polských komunistů v době legální opozice Stanislawa Mikolajczyka a první volené vládní koalice. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., K otázkám výkladu tzv. sovětizace střední a jihovýchodní Evropy v letech 1945-1948. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Kontynuacja czy przelom? Dylematy transformacji ustrojowej. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Libera, Z.: Rozwažania o wieku tolerancji, rozumu i gustu. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Národní dějiny v polské publicistice let 1945-1948. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Půlstoletí od tragického úmrtí Marceli Handelsmana. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polsko: základní rysy sovětizace 1944-1948. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Reading Kafka. Prague, Politics, and the Fin de Siécle. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Sovětizace, lidová demokracie a komunismus. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Spoleczne konsekwencje transformacji ustrojowej. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Vratislavský sjezd polských historiků v září 1948. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Wierzbinski, A.: Spory o polska dusze narodowa. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Zmierzch socjalizmu panstwowego. Szkice z socjologii ekonomiczenj. 1995.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Polacy i Czesi między Rosją a Niemcami (XIX-XXI w.). 2003.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Dlouhodobá nezaměstnanost - analýza vztahu příjmové situace a životních podmínek k sociálnímu chování a nové životní strategii dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Česká polonistika a polská bohemistika v uplynulém desetiletí. 2002.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války. 2013.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Návraty : poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. 2016.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 2017.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Soudobé dějiny v Polsku. 2013.
 • doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Židé ve středovýchodní Evropě. 2016.