PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: vnovotny@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C226, Jinonice, budova C

ResearcherID: E-9764-2018

Scopus Author ID: 55802008000

ORCID ID: 0000-0002-2663-4517

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=c19d9e30b561723fa4839e902b073e08&tid=&do=search&moje=moje&pocet=100&b=

Výzkum procesu tvorby veřejných politik v prespektivě jeho teoretických rámců (MSF, ACF, SCF, NPF atd.) - Proces tvroby veřejných politik představuje dynamickou perspektivu studia veřejných politik, která nám umožňuje porozumět tomu, proč je daná veřejná politika taková, jaká je. Toto zaměření na kontext a dynamiku je odlišné od hledání nejlepšího řešení (policy analysis) a je možné z hlediska různých teoretických rámců (ACF, MSF, SCF, IADF atd.) či jejich prvků (aktérů, institucí, sítí či subsystémů, idejí či přesvědčení, kontextu veřejných politik, událostí atd.).
Multiple Streams Framework - Multiple Streams Framework (MSF) představuje dynamicky se vyvýjející rámec procesu tvorby veřejných politik, podle kterého nastává změna veřejné politiky, pokud se v otevřeném okně příležitostí (policy or opportunity window) podaří promotérům určitého řešení (policy entrepreneurs) propojit proud problémů (co je za problém), proud veřejných politik - řešení (jak je možné daný problém řešit) a proud politiky (co je politicky průchodné - co získá politickou podporu).
Akademický senát a proces tvorby veřejných politik - Akademický senát představuje vrcholnou instituci akademické samosprávy, která výrazně ovlivňuje chod univerzity či fakulty. Nicméně zkoumání jeho vlivu na proces tvorby fakultní či univerzitní politiky je věnována minimální pozornost.
Politické strany a veřejné politiky - Politické strany představují jednoho z klíčových aktérů režimu parlamentní liberální demokracie, ale jsou často upozďovány na úkor jiných aktérů veřejných politik (veřejná správa, zájmové skupiny atd.). Z tohoto pohledu se zdá být slibnější vnímat politické strany nejen jako unitární kolektivní aktéry, ale i jako organizace (arény), ve který jsou veřejné politiky diskutovány a navrhovány.
Vývoj studia veřejných politik - Studium veřejných politik má již velkou tradici a vývoj, na který je možné pohlížet z perspektivy dějin vědy, dějin idejí či sociologie vědy. Můžeme se ptát, jak se studium proměňovalo v čase, jaké přístupy mu dominovaly, jací aktéři hráli důležitou roli, jaké události podstatně ovlivňovali jeho vývoj atd.

1/2019- GAČR "Konceptualizování Multiple Streams Framwork jako vědeckého výzkumného programu:
Systematická perspektiva jeho vývoje”, projekt č. 19-23794S; Hlavní řešitel
1/2016-Present – Czech Science Foundation (GACR) “Does Policy Design Matter? A Comparative Study of Target Populations in the Czech Republic”, research project No. 16-14292S; Principal investigator: Martin Nekola, project collaborator
02/2013-12/2015 – Czech Science Foundation (GACR) “Policy-Related Expertise in Czech Political Parties", research project No. 13-20962S; Principal investigator: Michel Perottino, project senior collaborator
01/2012-12/2014 – Czech Science Foundation (GACR) “Policy Workers in the Czech Public Administration: Practices, Professional Values and Identity”, research project No. P404/12/0725; Principal investigator: Arnošt Veselý, project collaborator
01/2009-12/2011 – Municipality of Prague/European Union “From Practice to Theory and Back: Innovating the Master’s and Doctoral Programs in Public and Social Policy” – project OPPA CZ.2.17/3.1.00/31197; Principal investigator: Martin Potůček, project collaborator
01/2009-12/2011 – Czech Science Foundation (GACR) “The Czech Left Face to Face to the ´Third Way´: Internal Development in International Comparison”, research project No. 407/09/0141; Principal investigator: Milan Znoj, project collaborator responsible for the working group on public policy
05/2008-12/2009 – Charles University Science Foundation (GAUK) “Welfare State as a Referential Frame of Scientific Research and Political Activity”, research project No. 70608; Principal investigator: Martin Polášek, co-investigator
04/2007-12/2010 – Ministry of Education, Youth, and Sports “Visions and Strategies of the Development of Czech Society within the EU” – part of the joint Research Intent of the Faculties of Social Sciences and Arts, Charles University in Prague MSM0021620841; Principal investigator: Martin Potůček; project collaborator

Výzkumná osa 1: Výzkum procesu tvorby veřejných politik - Multiple Streams Framework, vládnutí na univerzitách
Výzkumná osa 2: Vztah veřejných politik a politických stran - regulace politických stran, boj proti suchu
Výzkumná osa 3: Vývoj studia veřejných politik - vědecké výzkumné programy (Lakatos)

výzkum procesu tvorby veřejných politik, Multiple Streams Framework; vztah veřejných politik a politických stran, regulace politických stran, boj proti suchu; vývoj studia veřejných politik