doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra žurnalistiky
 • Vědecká rada

E-mail: alice.tejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 252

Osobní webová stránka

Místnost: č. H102, Smetanovo nábřeží 6

ResearcherID: E-9763-2018

Scopus Author ID: 56540041700

ORCID ID: 0000-0002-9150-6685

CV

Alice Němcová Tejkalová se zabývá analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study (WJS,  www.worldsofjournalism.org) a sportovní žurnalistikou. Od července 2019 je ve WJS spolukoordinátorkou středo a východoevropského regionu. Je vedoucí katedry žurnalistiky, garantkou doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia a magisterského programu Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation, od března 2023 je odpovědnou fakultní řešitelkou projektu Horizont Europe ReMeD. V minulosti byla teprve jako druhá redaktorka v historii redakce zaměstnankyní Redakce sportu České televize (spolupráce od roku 2000, pracovala jako redaktorka, moderátorka, scénáristka, dramaturgyně i režisérka), v roce 2017 se podílela na moderování webového pořadu Redakce zpravodajství a webu ČT Sport ČT Sportcast. Pro Redakci aktuální publicistiky ČT spoluvytvářela několik dílů cyklu Fenomén Dnes a dva roky moderovala pořad Zprávičky, v roce 2013 připravila dva díly o historii televizní sportovní žurnalistiky pro Pozor, vysíláme. V roce 2005 založila a do konce roku 2012 vedla první český zpravodajský server o sportu handicapovaných Handisport.cz. V letech 2018–2022 byla děkankou Fakulty sociálních věd UK, 2015–2018 ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK a 2014–2018 členkou Kolegia rektora UK pro sociální záležitosti. Je místopředsedkyní Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru. Je vdaná za dvojnásobného paralympijského vítěze Martina Němce, mají spolu dvě dcery.

Rok vydání

Monografie

 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2012. 175 s. ISBN 978-80-246-2038-1.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - HÁJEK, Roman - CHROMÁ, Marta. Žurnalistika a společnost. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2015. 254 s. ISBN 978-80-246-3093-9.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice - ČERMÁK, Miloš - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - LÁB, Filip - LÁBOVÁ, Alena - SUCHOMEL, Jiří - ŠEMBEROVÁ, Kristina - ŠMÍD, Milan - VEVERKA, Luboš. Žurnalistika v informační společnosti : digitalizace a internetizace žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009. 195 s. ISBN 978-80-246-1684-1.
 • HAMAN, Aleš - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - OSVALDOVÁ, Barbora - RYBÁŘ, Jan - TEJKALOVÁ, Alice - WOLLNER, Marek - ZÁRUBA, Robert - CUDLÍN, Karel - DOLEŽAL, Jiří X. - HOLEC, Petr - KOPÁČ, Radim - NOVOTNÝ, Vladimír - PACNER, Karel - PEKÁRKOVÁ, Iva - ŠOFAR, Jakub - TUREČEK, Břetislav. O reportáži, o reportérech. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010. 130 s. ISBN 978-80-246-1781-7.
 • HALADA, Jan - OSVALDOVÁ, Barbora - ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - SLANEC, Jaroslav - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2017. 301 s. ISBN 978-80-246-3752-5.
 • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

 • TEJKALOVÁ, Alice - EBEN, Marek. Dostat se pod povrch. In: OSVALDOVÁ, Barbora - KOPÁČ, Radim. Rozhovory o interview. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 149-152. ISBN 978-80-246-1618-6.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Sportovní reportáž lehce alternativně. In: OSVALDOVÁ, Barbora - KOPÁČ, Radim - TEJKALOVÁ, Alice. O reportáži, o reportérech. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 105-112. ISBN 978-80-246-1781-7.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - HÁJEK, Roman. Předmluva k českému vydání. Žurnalistika a společnost. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 7-18. ISBN 978-80-246-3093-9.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Západ, nebo spíše Východ? Změny ve vlastnictví médií a jejich důsledky. In: HLAVÁČEK, Petr - BĚLOHRADSKÝ, Václav - PUTNA, Martin - ROMANCOV, Michael. Proč jsme Západ? : Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. 1. vyd vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 234-244. ISBN 978-80-7308-669-5.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Foreign Correspondents in the Czech Republic : Coping with social transition and financial crisis. In: TERZIS, Georgios. Mapping Foreign Correspondence in Europe. 1st ed vyd. New York: Routledge, 2015, s. 57-65. ISBN 978-0-415-71900-1.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Czech women screenwriters: from socio-critical films to fairy tales. In: NELMES, Jill - SELBO, Jule. Women Screenwriters : An International Guide. 1st ed vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, s. 249-253. ISBN 978-1-137-31236-5.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Sociální marketing a reklama. In: KUČEROVÁ, Pavla. Rozvojové cíle tisíciletí: sociální spoty. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2011, s. 11-13. ISBN 978-80-87456-14-9.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Kampaně. In: SOUČKOVÁ, Ludmila - KUČEROVÁ, Pavla. Média a chudoba. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2010, s. 144-146. ISBN 978-80-86961-89-7.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Sport news and athletes with a disability. In: PASADEOS, Yorgo. Advances in communication and mass media research. 1st ed vyd. Athens: Atiner, 2010, s. 113-126. ISBN 978-960-6672-95-8.
 • TEJKALOVÁ, Alice - VALŮCH, Jaroslav. Proč právě média a chudoba?. In: SOUČKOVÁ, Ludmila - KUČEROVÁ, Pavla. Média a chudoba. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2010, s. 13-18. ISBN 978-80-86961-89-7.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Stereotypy rozvojových zemí. Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc : příručka rozvojovéhe vzdělávání pro studenty mediálních oborů. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni - společnost při České televizi, 2007, s. 41-44. ISBN 978-80-86961-31-6.
 • TEJKALOVÁ, Alice. DTV in the Czech Republic. In: PIERSON, Jo - BROECK, Wendy Van den. Digital television in Europe. 1st ed vyd. Brussels: VUB Press, 2008, s. 43-50. ISBN 978-90-5487-541-3.
 • TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Reportéři. In: SOUČKOVÁ, Ludmila - KUČEROVÁ, Pavla. Média a chudoba. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2010, s. 44-46. ISBN 978-80-86961-89-7.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Vítězství a prohry tzv. nových médií. In: OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice. Žurnalistika v informační společnosti : digitalizace a internetizace žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 43-50. ISBN 978-80-246-1684-1.
 • LÁB, Filip - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In: STOCCHETTI, Matteo. Media and Education in the Digital Age. 1st ed vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 105-116. ISBN 978-3-631-65154-4.
 • HANITZSCH, Thomas - RAMAPRASAD, Jyotika - ARROYAVE, Jesus - BERGANZA, Rosa - HERMANS, Liesbeth - HOVDEN, Jan Frederik - LÁB, Filip - LAUERER, Corinna - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - VOS, Tim P.. Perceived Influences: Journalists' Awareness of Pressures on Their Work. In: HANITZSCH, Thomas - HANUSCH, Folker - RAMAPRASAD, Jyotika - DE BEER, Arnold S.. Worlds of Journalism : Journalistic Cultures Around the Globe. 1st ed vyd. New York: Columbia University Press, 2019, s. 103-132. ISBN 978-0-231-18643-8.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I a II Specifika sportovní žurnalistiky Doktorandský seminář I a II Redakce D Foreign Correspondence

ReMeD (Horizont Europe): Resilient Media for Democracy in the Digital Age (odpovědná řešitelka na FSV UK, od března 2023)
TA ČR - COVID-19 Infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku (členka týmu odpovědná za vedení mediálních analýz, 2020-2022, návrh projektu vyhrál celou 4. veřejnou soutěž TA ČR ÉTA, v roce 2021 byl oceněn prestižní mezinárodní cenou AMEC, dále Cenou Miloslava Petruska za prezentaci a v roce 2022 získal Cenu TA ČR a stal se také absolutním vítězem cen v hlasování veřejnosti)
TA ČR - Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů (spoluřešitelka, 2018-2021)
PROGRES 19 - členka Rady, vedoucí týmu zaměřeného na analýzu sportovní žurnalistiky
S projektem Kam se poděl transformační sen? mezi posledními třemi v oblasti humanitních věd v grantové soutěži Neuron Impuls pro vědce do 40 let Nadace Neuron (2015)
Postdoktorský grant FSV UK (2014-2016)
Interní grant z PRVOUK na Worlds of Journalism Study (2012 a 2013)

Journalism studies, vzdělávání novinářů, sportovní žurnalistika, menšinová témata v médiích