Komunikační studia

Charakteristika programu Komunikační studia

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Specializace programu
  • Žurnalistika
  • Mediální studia
  • Marketingová komunikace a public relations

Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů.

Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

PODROBNÉ INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

STUDIJNÍ PLÁNY (KAROLINKA)

POČET PŘIJATÝCH V R. 2023

256

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

dvoukolové

1) NSZ SCIO – OSP, ANG

vzorové testy

2) ústní pohovor

Pozor

U studijních programů se specializacemi lze podat pouze jednu přihlášku, a to s jednou specializací.

Uplatnění absolventů

Absolvent prokazuje v šíři a míře odbornosti odpovídající bakalářskému stupni studia: znalosti společenských jevů v návaznosti na část společenských věd, znalost typů médií a variability mediální komunikace v minulosti i současnosti, základní znalost výzkumných metod a mediální legislativy. Dál je seznámen s metodami analýz mediovaných společenských jevů, projevuje porozumění profesně etickým normám upravujícím výkon jednotlivých mediálních profesí a chápe poslání těchto profesí v daném sociopolitickém kontextu. Je schopen prakticky vstupovat do procesů mediální komunikace vlastními tvůrčími či výzkumnými aktivitami a je si vědom dopadů svého jednání.

ABSOLVENTI IKSŽ V SÉRII JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jsou kromě Petry také:

ABSOLVENTI IKSŽ V PODCASTU DE FACTO