Politologie a veřejná politika

Charakteristika programu Politologie a veřejná politika

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studium bakalářského programu  Politologie a veřejná politika je určeno absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky a zároveň své studenty připravuje, aby se staly odborníky v konkrétních veřejných politikách (např. zdravotní, sociální, vzdělávací atd.)

Počet přijatých v r. 2020

203

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Uplatnění absolventů

Absolventi programu najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.