Sociologie

Charakteristika programu Sociologie

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Specializace
 • Studia současných společností
 • Sociální antropologie

Studijní program Sociologie, který má specializace Sociální antropologie a Studia současných společností, poskytuje přehled základních teorií, konceptů a pojmů klasické a současné sociologie. Studijní program vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Studijní program systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatel, organizací a společenských institucí.

  Podrobné informace a přihláška

  Studijní plány (Karolinka)

  Počet přijatých v r. 2023

  199

  Přijímací řízení

  jednokolové

  NSZ SCIO – OSP

  vzorové testy

  Uplatnění absolventů

  Absolvent bakalářského studia je schopen provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, s přihlédnutím k etice výzkumu navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), interpretovat data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Je připraven pro výzkumnou činnost v národním, evropském a globálním kontextu. Najde uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, a to v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích, ale i ve sférách politiky, obchodu a zahraničních vztahů.

  POZOR

  U studijních programů se specializacemi lze podat pouze jednu přihlášku, a to s jednou specializací.

  ABSOLVENTI ISS V JSEM Z FSV UK

  Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

  Absolventi Institutu sociologických studií jsou kromě Michala také:

  ABSOLVENTI ISS V PODCASTU DE FACTO