Teritoriální studia

Charakteristika programu Teritoriální studia

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Teritoriální studia jsou interdisciplinárním programem se silným zázemím v moderních dějinách jako východiska pochopení základních souvislostí současného světa. Program pokrývá oblast severní polokoule s hlavním zaměřením na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii a přihlíží i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického hlediska sleduje dění od 19. století po současnost s důrazem na období po roce 1945.

Počet přijatých v r. 2023

363

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského programu Teritoriální studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti teritorií severní polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí minimálně ve dvou světových jazycích. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.

ABSOLVENTI IMS V JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu mezinárodních studií jsou kromě Barbory také:

ABSOLVENTI IMS V PODCASTU DE FACTO

Poslechněte si rozhovory s dalšími absolventy IMS:

Poslechnout si můžete také rozhovory s akademiky na IMS: