Politologie a mezinárodní vztahy

Politologie a mezinárodní vztahy

Charakteristika programu Politologie a mezinárodní vztahy

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studium bakalářského cyklu programu Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako programu, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.

Počet přijatých v r. 2019

217

Přijímací řízení

dvoukolové

1. kolo: NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

2. kolo: integrovaný znalostní test

vzorové testy

Uplatnění absolventů

Absolventi programu jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Politologie a mezinárodní vztahy se koná 16. 1. 2020 od 12:00.