Politologie a mezinárodní vztahy

Charakteristika programu Politologie a mezinárodní vztahy

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studium bakalářského cyklu programu Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako programu, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.

Počet přijatých v r. 2023

277

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Uplatnění absolventů

Absolventi programu jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách.

ABSOLVENTI IPS V JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu politologických studií jsou kromě Milana také:

ABSOLVENTI IPS V PODCASTU DE FACTO