Institut politologických studií

Institut politologických studií (IPS)

Institut politologických studií (IPS) vznikl v roce 1993 jako pracoviště zastřešující politologická studia na Fakultě sociálních věd. IPS rozvíjí vědeckou činnost v politologii a mezinárodních vztazích, zvláště se zaměřením na obecnou politologii, politickou filosofii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku; na obecnou problematiku a teorii mezinárodních vztahů, dějiny mezinárodních vztahů a na otázky současného vývoje Evropy a proces evropské integrace.

 

Kontakt

Adresa: 

Areál Jinonice, U Kříže 661/8, Praha 5, 158 00

Tel.: +420 267 224 240

Webové stránky institutu: ips.fsv.cuni.cz

Lidé

Ředitel:  PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Studijní oddělení

Politologický klub FSV UK: www.pkfsvuk.cz, info@pkfsvuk.cz

Studijní obory

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz

Absolventi

Absolventi Institutu politologických studií se mohou uplatnit v diplomacii (předně v institucích na úrovni Evropské unie), ve veřejné správě, ve vládních i nevládních organizacích (mluvčí ministerstev či různých institucí) či jako komentátoři v médiích a političtí analytici zaměřující se jak na problematiku domácí, tak mezinárodní politiky.