Institut politologických studií

Institut politologických studií (IPS)

Institut politologických studií (IPS) vznikl v roce 1993 jako pracoviště zastřešující politologická studia na Fakultě sociálních věd. IPS rozvíjí vědeckou činnost v politologii a mezinárodních vztazích, zvláště se zaměřením na obecnou politologii, politickou filosofii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku; na obecnou problematiku a teorii mezinárodních vztahů, dějiny mezinárodních vztahů a na otázky současného vývoje Evropy a proces evropské integrace.

 

Kontakt

Adresa: Pekařská 16, Praha 5, 158 00

Tel.: +420 251 080 214

Webové stránky institutu: ips.fsv.cuni.cz

Lidé

Ředitel:  PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Studijní referentka: Lucie Pištěková, DiS., místnost č. 220 (Hollar), 222 112 234, lucie.pistekova@fsv.cuni.cz

Politologický klub FSV UK: www.pkfsvuk.cz, info@pkfsvuk.cz

Studijní obory

 • Bc.

  POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY (prezenční, 3 roky)

  POLITOLOGIE A VEŘEJNÁ POLITIKA (prezenční, 3 roky)

  POLITICS, PHILOSOPHY AND ECONOMICS (prezenční, 3 roky, placené studium v anglickém jazyce)

 • Mgr.

  POLITOLOGIE (prezenční, 2 roky)

  MEZINÁRODNÍ VZTAHY (prezenční, 2 roky)

  BEZPEČNOSTNÍ STUDIA (prezenční, 2 roky)

  GEOPOLITICAL STUDIES (prezenční, 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  INTERNATIONAL ECONOMIC AND POLITICAL STUDIES (prezenční, 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  * po složení rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.

 • Ph.D.

  POLITOLOGIE (prezenční i kombinované studium, 4 roky)

  MEZINÁRODNÍ VZTAHY (prezenční i kombinované studium, 4 roky)

  POLITICAL SCIENCE (prezenční i kombinované studium, 4 roky)

  INTERNATIONAL RELATIONS (prezenční i kombinované studium, 4 roky)

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz

Absolventi

Absolventi Institutu politologických studií se mohou uplatnit v diplomacii (předně v institucích na úrovni Evropské unie), ve veřejné správě, ve vládních i nevládních organizacích (mluvčí ministerstev či různých institucí) či jako komentátoři v médiích a političtí analytici zaměřující se jak na problematiku domácí, tak mezinárodní politiky.