Bezpečnostní studia

Charakteristika oboru Bezpečnostní studia

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku.

Počet přijatých v r. 2018

62

Přijímací řízení

jednokolové

odborně zaměřený test (bezpečnostní problematika)

test z angličtiny

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Bezpečnostní studia se koná 16. 1. 2019 od 14:00.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích, ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.