Ekonomie a finance

Ekonomie a finance

Charakteristika oboru Ekonomie a finance

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Cílem magisterského studijního oboru Ekonomie a finance je připravit odborníky v oblasti ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.

Obor obsahuje povinné předměty rozšiřující obecné znalosti pokročilé mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Dále umožňuje užší specializaci v jedné ze dvou oblastí: 1) ekonomické teorie a modelování, 2) finance, bankovnictví a finanční trhy. Každá ze specializací obsahuje daný počet povinně-specializačních kurzů.

Studenti mají široké možnosti věnovat se v detailu celé řadě témat, např. monetární ekonomii, makroekonomickému modelování, mezinárodní ekonomii a investicím, kvantitativním financím, bankovnictví, oceňování aktiv, podnikovým financím, analýze podnikových dat, aplikované mikroekonomii, rozvojové ekonomii, ekonomii zdravotnictví, ekonomii energetického sektoru či ekonomii hospodářské soutěže.

Relevanci odborných znalostí pro praxi zajišťuje fakt, že celá řada vyučujících má aktuální profesní zkušenosti z finančního a podnikového sektoru, centrálního bankovnictví, konzultantského sektoru, včetně zkušeností z pohledu obchodního práva a finanční regulace.

Specializace

Studijní obor se specializacemi:

  • Specializace ekonomická teorie a modelování
  • Specializace finance, finanční trhy a bankovnictví

(Volba specializace probíhá při zápise do studia.)

Počet přijatých v r. 2019

88

Přijímací řízení

jednokolové

integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie

Uplatnění absolventů

Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali v podmínkách českého veřejného školství vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie a financí na předních evropských univerzitách.

Absolvent získá znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokáže navíc schopnost samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické a finanční problémy na základě hlubokých a rozsáhlých znalostí soudobé teoretické a aplikované ekonomie a finanční problematiky.

Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem absolventi magisterského programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů a podnikových procesů v bankách, finanční a datoví analytici investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci a ekonomové v mezinárodních organizacích, centrálních bankách a institucích české státní správy).

Typické uplatnění:

  • centrální banky: ČNB, ECB
  • komerční banky: ČSOB, KB, ČS, UniCredit, Moneta, Raiffeisenbank
  • finanční sektor: Moodys, Wood and Company, Patria, PPF, Penta
  • konzultační společnosti: McKinsey, BCG, Grant Thornton, AT Kearney
  • poradenství: Deloitte, KPMG, EY, Accenture, PwC
  • analytici: ČEZ, innogy, O2
  • mezinárodní organizace: Evropská komise, MMF, Světová banka, Evropská investiční banka, EIOPA
  • veřejný sektor: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, CzechTrade

Podrobný přehled zaměstnavatelů

Náročná příprava umožňuje studentům přejít na kvalitní magisterské nebo doktorské programy v oblastech ekonomie anebo financí na předních evropských a i světových univerzitách. Příklady za posledních 5 let: Princeton University, Columbia University, University of Oxford, University of Cambridge, LSE, UCL, London Business School, University of Washington, University of Amsterdam, University of Zürich, Peking University.