Německá a středoevropská studia

Charakteristika programu Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Univerzita Karlova a Pedagogická univerzita v Krakově patří ve svých zemích mezi nejlepší veřejné vysoké školy, čímž zaručují prestiž a kvalitu profilu svých absolventů. Studenti v tzv. režimu double degree budou mít ve standardní době studia možnost poznat studijní kulturu dvou zemí a navíc dokončí studium na dvou univerzitách.

Cílem oboru Německá a středoevropská studia je poskytnout studentům kvalifikované znalosti a analyticko-syntetické dovednosti v oblasti oborového zaměření střední Evropy.

Východiskem pro získání širokých odborných znalostí je vynikající znalost německého jazyka a aktivní znalost polského jazyka a dalšího světového jazyka. Studium probíhá v češtině, němčině a polštině. V průběhu studia se čeští studenti budou zdokonalovat v polském jazyce a naopak polští studenti v češtině. Část dvouletého oboru je koncipována jako semestrální zahraniční pobyt na partnerské univerzitě (tedy pro české studenty semestr v Krakově, pro polské studenty semestr v Praze). Předpokládá se, že do třetího semestru studia, který tráví studenti na partnerské univerzitě, zvládnou češtinu či polštinu natolik, aby mohli pasivně v tom kterém jazyce sledovat výuku, zejména přednášky. Je možné strávit také jeden semestr na vybrané německé univerzitě.

Studium je zaměřeno na Německo a střední Evropu v oboru mezinárodních teritoriálních studií, a to v průsečíku moderních dějin, politologie, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje.

Počet přijatých v r. 2023

0

Přijímací řízení

jednokolové, ústní

(motivace, odborná literatura, znalosti anglického a německého jazyka)

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien disponuje širokými a hlubokými znalostmi moderních dějin, politiky, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje ve specifickém zaměření na historicky definované regiony Německa, českých zemí, Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska, jež odpovídá a reflektuje současný stav poznání.

Absolventi IMS v Jsem z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu mezinárodních studií jsou kromě Ireny také:

ABSOLVENTI IMS V PODCASTU DE FACTO