Lidé na fakultě

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra politologie
 • Institut politologických studií

E-mail: juptner@fsv.cuni.cz , petr.juptner@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 267 , +420 251 080 111

Vedené práce

Místnost: č. 3095, Jinonice, budova A

Konzultace

CV
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., [Lukáš Valeš: Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století] . 2009.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Slovensko. 2009.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Evropská lokální politika 2. 2009.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Úvod. 2007.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Ministerská diskuse k případnému zavedení přímé volby starostů : velmi nízká priorita?. 2009.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., [Jaroslav Čmejrek: Obce a regiony jako politický prostor]. 2008.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Konfrontace teorie koalic s lokální politikou. 2006.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., [Stanislav Balík: Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. Jaroslav Čmejrek (ed.): Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR]. 2009.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Směrem na východ. 2009.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Local lists in the Czech Republic. 2008.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Místo závěru - kudy dále ve výzkumu lokální politiky?. 2009.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Úloha samosprávy při zajišťování revitalizačních projektů. 2008.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Evropská lokální politika. 2007.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Komunální koalice a politické modely. 2001.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Vliv reformy veřejné správy na vztah státní správy a samosprávy v agendě orgánů obcí a měst. 2006.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Modernizing municipal order in the federal lands of Germany. 2006.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Přímá volba starostů a její vliv na komunální volby v kontextu zkušeností spolkových zemí SRN. 2006.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Europeizace a komunální politické myšlení. 2005.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Spolková republika Německo. 2007.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Le systeme local Tcheque: un modele a l'écart des tendances européennes?. 2011.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., [Demokracie v lokálním politickém prostoru]. 2010.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. 2012.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Finanční aspekty autonomie českých municipalit v postojích politických aktérů. 2012.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Přímá volba starostů: evropské zkušenosti a český model se slovenskou předlohou. 2012.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Direct Election of Mayors in the Czech Political Debate and Within the European Context. 2013.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Samospráva po vstupu do Evropské unie. 2004.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Komunální koalice a politické modely. 2004.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Česká komunální politika a její problémy. 2004.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Komunální politika v ČR a role politických aktérů na lokální úrovni. 2003.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., L. Cabada, M. Kubát a kolektiv, Úvod do studia politických věd. 2003.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Komunální politické systémy. 2003.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Local government in the Czech Republic. 2015.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Local governance between democracy and efficiency. 2014.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. 2015.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part II. 2015.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part I. 2014.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., A critical debate on the budgetary framework of the Czech Republic. 2014.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Development and current state of local government systems in the selected post-communist countries. 2014.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Sistemas de gobierno local en países poscomunistas miembros de la Unión Europea. 2016.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Zhroucené obce v ČR: Souvislosti a předpoklady konceptualizace. 2015.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Hodnocení decentralizace ČR optikou personálního zajištění územních samospráv. 2015.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Debating directly elected mayors in the Czech Republic : political games and missing expertise?. 2017.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Le Système Électoral et Les Élections Municipales En République Tchèque. 2016.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic: a Gap Between the Legal Framework and the Need for Efficiency?. 2017.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Stanislav Balík, Petr Gongala, Kamil Gregor: Dvacet let komunálních voleb v ČR. 2016.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Nejen o administrativním členění státu: komunální legislativa jako začarovaný kruh?. 2016.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic. 2017.
 • PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic: a Gap Between the Legal Framework and the Need for Efficiency?. 2018.

komunální politika