PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra politologie

E-mail: petr.juptner@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 649

Vedené práce

Místnost: č. 406, Pekařská 16

Konzultace

ResearchID: M-6195-2017

Scopus Author ID: 56491281000

ORCID ID: 0000-0002-7146-1758

Rok vydání

Monografie

 • JÜPTNER, Petr. Evropská lokální politika. 1. vyd vyd. Praha: Petr Jüptner ve spolupráci s Institutem politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2007. 251 s. ISBN 978-80-254-1187-2.
 • JÜPTNER, Petr - POLINEC, Martin. Evropská lokální politika 2. 1. vyd vyd. Praha: Institut politologických studií FSV UK, 2009. 413 s. ISBN 978-80-254-3510-6.
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka - JÜPTNER, Petr - RIEGL, Martin - ŠVEC, Kamil. Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 251 s. ISBN 978-80-7419-187-9.
 • KRUNTORÁDOVÁ, Ilona - JÜPTNER, Petr. Local government in the Czech Republic. 1st ed vyd. Paris: Les éditions IMODEV, 2015. 79 s. ISBN 979-10-90809-07-9.
 • BATOROVA, Michaela Garcia-Uzquiano - BUBENÍČEK, Václav - DREZGIĆ, Saša - JÜPTNER, Petr - KLIMOVSKÝ, Daniel - KRUNTORÁDOVÁ, Ilona - MEJERE, Oksana - MIKOLAITYTÉ, Jurgita - PINTERIČ, Uroš - RADZIK-MARUSZAK, Katarzyna - SHARAPOVA, Olga - ŠAPARNIENE, Diana - VOLOSHYNA, Yulianna. Local governance between democracy and efficiency. 1st ed vyd. Novo Mesto: Faculty of Organization Studies, 2014. 202 s. ISBN 978-961-93688-0-0.

Kapitoly v monografiích

 • JÜPTNER, Petr. Spolková republika Německo. Evropská lokální politika. 1. vyd vyd. Praha: Petr Jüptner ve spolupráci s Institutem politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2007, s. 59-76. ISBN 978-80-254-1187-2.
 • JÜPTNER, Petr. Směrem na východ. Evropská lokální politika 2. 1. vyd vyd. Praha: Institut politologických studií FSV UK, 2009, s. 7-10. ISBN 978-80-254-3510-6.
 • JÜPTNER, Petr. Místo závěru - kudy dále ve výzkumu lokální politiky?. Evropská lokální politika 2. 1. vyd vyd. Praha: Institut politologických studií FSV UK, 2009, s. 393-405. ISBN 978-80-254-3510-6.
 • JÜPTNER, Petr - EZECHIÁŠOVÁ, Monika. Slovensko. Evropská lokální politika 2. 1. vyd vyd. Praha: Institut politologických studií FSV UK, 2009, s. 197-231. ISBN 978-80-254-3510-6.
 • JÜPTNER, Petr. Úvod. Evropská lokální politika. 4. vyd vyd. Praha: IPS FSV UK, 2007, s. 7-9. ISBN 978-80-254-1187-2.
 • JÜPTNER, Petr. Konfrontace teorie koalic s lokální politikou. Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu. 1. vyd vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 109-118. ISBN 80-7380-004-7.
 • JÜPTNER, Petr. Local lists in the Czech Republic. In: REISER, Marion - HOLTMANN, Everhard. Farewell to the party model? : independent local lists in East and West European countries. 1st ed vyd. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, s. 21-37. ISBN 978-3-531-15687-3.
 • JÜPTNER, Petr. Debating directly elected mayors in the Czech Republic : political games and missing expertise?. In: SWEETING, David. Directly elected mayors in urban governance : impact and practice. 1st ed vyd. Bristol: Policy Press, 2017, s. 201-218. ISBN 978-1-4473-2701-1.
 • JÜPTNER, Petr. Samospráva po vstupu do Evropské unie. In: FRIČ, Pavol. Česká soda po vstupu do Evropské unie : scénáře strategického chování ČR v EU. 1. vyd vyd. Praha: G plus G, 2004, s. 87-92. ISBN 80-86103-74-9.
 • JÜPTNER, Petr. Direct Election of Mayors in the Czech Political Debate and Within the European Context. In: PINTERIČ, Uroš - PRIJON, Lea. Selected issues of administrative reality. 1st ed vyd. Novo Mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2013, s. 100-118. ISBN 978-961-92652-7-7.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JPB567 Analýza politiky, JPB001 Bakalářský seminář I., JPB263 Bakalářský seminář II., JPB264 Bakalářský seminář III., JPM160 Česká komunální politika, JPM010 Diplomní seminář I., JPM344 Diplomní seminář II., JPM345 Diplomní seminář III., JPD018 Doktorandský seminář I., JPD019 Doktorandský seminář II., JPD010 Doktorandský seminář III., JPD011 Doktorandský seminář IV., JPD012 Doktorandský seminář V., JPD013 Doktorandský seminář VI., JPM272 Evropská komunální politika, JPB281 Local Politics in the EU, JPM348 Nové přístupy k místní správě a přímá volba starostů, JPD014 Odborná esej, JPM349 Politické aspekty slučování obcí, JPB583 Politický systém ČR II. (regionální a lokální úroveň), JPD031 Problematika komunální politiky: metodologické a praktické aspekty analýzy I. a II.

komunální politika