Institut mezinárodních studií

Institut mezinárodních studií (IMS)

Studijní obory Institutu mezinárodních studií (IMS) se zabývají politickými, kulturně historickými, ekonomickými, právními a společenskými aspekty vývoje teritorií ovlivňujících postavení České republiky v současném světě. Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor představují v tomto smyslu hlavní náplň studia na IMS. Mezinárodní váhu IMS dokládá skutečnost, že od roku 2007 provozuje v rámci prestižního programu Erasmus Mundus a v součinnosti s University College London magisterský obor International Master in Economy, State and Society. V roce 2008 otevřel IMS FSV UK ve spolupráci s řezenskou univerzitou bakalářský obor Česko-německá studia.

Mezi renomované zahraniční partnery IMS patří např. Oxford University, London School of Economics and Political Science, Science Po Paris a řada dalších evropských i zámořských univerzit. Výsledkem mimořádně bohaté mezinárodní spolupráce je fakt, že studenti každý semestr vyjíždějí na desítky studijních pobytů na partnerské univerzity v Evropě i mimo ni.

Kontakt

Adresa: 

Areál Jinonice, U Kříže 661/8, Praha 5, 158 00

E-mail: ims@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 250

Webové stránky institutu: ims.fsv.cuni.cz

Lidé

Ředitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Studijní oddělení

Studentská samospráva: SIMS

Studijní programy

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz.