Institut mezinárodních studií

Institut mezinárodních studií (IMS)

Studijní obory Institutu mezinárodních studií (IMS) se zabývají politickými, kulturně historickými, ekonomickými, právními a společenskými aspekty vývoje teritorií ovlivňujících postavení České republiky v současném světě. Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor představují v tomto smyslu hlavní náplň studia na IMS. Mezinárodní váhu IMS dokládá skutečnost, že od roku 2007 provozuje v rámci prestižního programu Erasmus Mundus a v součinnosti s University College London magisterský obor International Master in Economy, State and Society. V roce 2008 otevřel IMS FSV UK ve spolupráci s řezenskou univerzitou bakalářský obor Česko-německá studia.

Mezi renomované zahraniční partnery IMS patří např. Oxford University, London School of Economics and Political Science, Science Po Paris a řada dalších evropských i zámořských univerzit. Výsledkem mimořádně bohaté mezinárodní spolupráce je fakt, že studenti každý semestr vyjíždějí na desítky studijních pobytů na partnerské univerzity v Evropě i mimo ni.

Kontakt

Adresa: Pekařská 10, Praha 5, 158 00

E-mail: ims@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 250

Webové stránky institutu: ims.fsv.cuni.cz

Lidé

Ředitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Studijní referentka: Ing. Kristýna Kotašková, místost č. 211 (Hollar), 222 112 238

Studentská samospráva: SIMS

Studijní programy

 • Bc.

  ČESKO-NĚMECKÁ STUDIA / DEUTSCH-TSCHECHISCHE STUDIEN (prezenční, 3 roky, současně v češtině a němčině)

  TERITORIÁLNÍ STUDIA (prezenční, 3 roky)

  TERITORIÁLNÍ STUDIA (distanční, 3 roky)

 • Mgr.

  TERITORIÁLNÍ STUDIA (prezenční, 2 roky) 

  NĚMECKÁ A STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (prezenční, 2 roky)

  BALKAN, EURASIAN AND CENTRAL EUROPEAN STUDIES ( prezenční, 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  INTERNATIONAL MASTERS IN ECONOMY, STATE AND SOCIETY (prezenční, 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  MASTER IN AREA STUDIES (prezenční, 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  EUROPEAN POLITICS AND SOCIETY (prezenční, 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

 • Ph.D.

  MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

  MODERNÍ DĚJINY (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz.