Institut sociologických studií

 Institut sociologických studií (ISS)

Na Institutu sociologických studií (ISS) FSV UK se studenti učí poznatkům a dovednostem ve třech spřízněných oborech: sociologii, sociální antropologii a veřejné a sociální politice. V rámci svého studia se věnují celé řadě témat a otázek, například tomu, jaká je povaha současné společnosti, jak se vytváří veřejná politika a veřejná správa v ČR, jaký je vývoj sociální politiky a občanského (neziskového) sektoru; učí se o významných postavách světové sociologie a sociologického výzkumu, sociologické teorii, metodologii empirických výzkumů, výzkumech postojů a veřejného mínění a podobně. Získané znalosti si dále rozšiřují a prohlubují v oblastech jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie, sociologie sociálních identit a každodennosti.

Součástí studia jsou praktická cvičení a semináře, ve kterých si studenti osvojují rozmanité techniky sběru, zpracování, analýzy a interpretace sociologických dat nebo diskutují o teoretických otázkách studia společnosti. Studenti se též mohou zaměřit na analýzu a možná řešení různých sociálních problémů, např. v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví nebo rodinné politiky.

Kontakt

Adresa: 

Areál Jinonice, U Kříže 661/8, Praha 5, 158 00

E-mail: sekretariat-iss@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 216

Webové stránky institutu: iss.fsv.cuni.cz

Lidé

Studijní obory a programy

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz.

Absolventi

Absolventi Institutu sociologických studií nacházejí uplatnění nejen na vysokých školách, výzkumných ústavech, ale i v agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění a komunikací s veřejností či jako analytici a konzultanti veřejné a sociální politiky v nejvyšších úrovních veřejné správy nebo různých poradenských, nadnárodních společnostech a zahraničních institucích.