Institut sociologických studií

 Institut sociologických studií (ISS)

Na Institutu sociologických studií (ISS) FSV UK se studenti učí poznatkům a dovednostem ve třech spřízněných oborech: sociologii, sociální antropologii a veřejné a sociální politice. V rámci svého studia se věnují celé řadě témat a otázek, například tomu, jaká je povaha současné společnosti, jak se vytváří veřejná politika a veřejná správa v ČR, jaký je vývoj sociální politiky a občanského (neziskového) sektoru; učí se o významných postavách světové sociologie a sociologického výzkumu, sociologické teorii, metodologii empirických výzkumů, výzkumech postojů a veřejného mínění a podobně. Získané znalosti si dále rozšiřují a prohlubují v oblastech jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie, sociologie sociálních identit a každodennosti.

Součástí studia jsou praktická cvičení a semináře, ve kterých si studenti osvojují rozmanité techniky sběru, zpracování, analýzy a interpretace sociologických dat nebo diskutují o teoretických otázkách studia společnosti. Studenti se též mohou zaměřit na analýzu a možná řešení různých sociálních problémů, např. v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví nebo rodinné politiky.

Kontakt

Adresa: U Kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice

E-mail: sekretariat-iss@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 251 080 216

Webové stránky institutu: iss.fsv.cuni.cz

Lidé

Ředitel:  doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Studijní referentka: Ing. Jana Háková, Hollar, místost č. 219, 222 112 239, jana.hakova@fsv.cuni.cz

Studentský spolek: Miroslava

Studijní obory

 • Bc.

  SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)

  SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE (Bc., prezenční, 3 roky)

  POLITOLOGIE A VEŘEJNÁ POLITIKA (Bc., prezenční, 3 roky)

 • Mgr.

  SOCIOLOGIE (Mgr. *, prezenční, 2 roky)

  VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Mgr. *, prezenční i kombinované, 2 roky)

  PUBLIC AND SOCIAL POLICY (Mgr., 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  SOCIOLOGY IN EUROPEAN CONTEXT (Mgr., 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  * po složení rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.

 • Ph.D.

  SOCIOLOGIE (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

  VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky)

  SOCIOLOGY (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky, placené studium v anglickém jazyce)

  PUBLIC AND SOCIAL POLICY (Ph.D., prezenční i kombinované, 4 roky, placené studium v anglickém jazyce)

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz.

Absolventi

Absolventi Institutu sociologických studií nacházejí uplatnění nejen na vysokých školách, výzkumných ústavech, ale i v agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění a komunikací s veřejností či jako analytici a konzultanti veřejné a sociální politiky v nejvyšších úrovních veřejné správy nebo různých poradenských, nadnárodních společnostech a zahraničních institucích.