Lidé na fakultě

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra veřejné a sociální politiky
 • Centrum pro sociální a ekonomické strategie

E-mail: soukup@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 245

 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Reproduction of educational inequality in the Czech Republic after the Velvet Revolution in the European context. 2009.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Češky a Češi v kyberprostoru. 2009.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Mladí, Internet a bezpečnost. 2009.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Evolution and determination of educational inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European context. 2009.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice. 2009.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Advanced Lazarsfeldian methodology. 2008.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Three strategies : from contextual analysis to multilevel modelling. 2008.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. 2007.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Proč užívat hierarchické lineární modely?. 2006.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení. 2010.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu na vysokou školu v ČR : výsledky výzkumu PISA-L. 2010.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání očima patnáctiletých žáků : Česká republika v mezinárodním srovnání. 2010.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Stává se přístup ke vzdělávání v České republice rovnějším/spravedlivějším?. 2010.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Czech Republic. 2013.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Impact of primary and secondary social origin factors on the transition to university in the Czech Republic. 2015.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. 2013.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., The relationship of obesity to the timing of permanent tooth emergence in Czech children. 2018.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Classroom Collective Moral Disengagement Scale: Validation in Czech adolescents. 2018.
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., "They Think that I Should Defend": Effects of Peer and Teacher Injunctive Norms on Defending Victimized Classmates in Early Adolescents. 2018.