Lidé na fakultě

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií
  • Kolegium děkana

E-mail: petr.bednarik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 262

Místnost: č. H104, Smetanovo nábřeží 6