Lidé na fakultě

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra mediálních studií
 • Kolegium děkana

E-mail: petr.bednarik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 262

Osobní webová stránka

Místnost: č. H104, Smetanovo nábřeží 6

 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku. 2009.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Seriality and popcultural self-consciousness. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Srubar, Helena: Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Pan Tau, Arabela a Adam Bernau mezi Východem a Západem. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Role vysílacích médií v období let 1968-1969. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Articulation of ideology and romance storyline dynamics in Czechoslovak communist television serials 1975-1989. 2009.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Obraz událostí roku 1968 v normalizačních seriálech Československé televize. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009. 2009.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Nacionalismus a antisemitismus v české kinematografii v období druhé republiky. 2009.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., 'Nemocnice na kraji města' na začátku 21. století - dva pokusy o pokračování úspěšného televizního seriálu. 2009.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Normalizační seriály Jaroslava Dietla. 2009.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Vývoj televizních seriálů po roce 1989. 2009.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Televizní seriál - záhada popkulturního sebevědomí. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Normalizační televizní seriál : socialistická konstrukce reality. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Steiler Aufstieg, verzögerter Fall. Der deutsche Filmfunktionär Karl Schulz als Okkupationsgewinnler im Protektorat Böhmen und Mähren. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Česká média v proměnách 20. století. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Role normalizačních seriálů - historie a fikce v seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. 2006.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., The Jews of Bohemia & Moravia : facing the Holocaust, by Livia Rothkirchen. 2007.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Řízení českých médií v letech 1945-1948. 2006.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Polská 'antisionistická' kampaň roku 1968. 2007.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky. 2007.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Televizní seriál Synové a dcery Jakuba skláře a jeho zachycení více než 50 let našich dějin. 2007.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Obsahové a produkční proměny českého televizního seriálu po roce 1989. 2006.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Seriály Jaroslava Dietla Muž na radnici a Okres na severu : jejich úloha v rámci vysílání Československé televize a dobové hodnocení v médiích. 2008.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Pražská kina za protektorátu. 2007.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Zpravodajství českého tisku v roce 1945 o topoľčanském pogromu. 2006.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Téma emigrace v českém tisku období druhé republiky. 2007.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Synové a dcery Jakuba skláře I : zachycení našich dějin v televizním seriálu Jaroslava Dietla. 2006.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Dějiny českých médií v datech : rozhlas, televize, mediální právo. 2003.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Zlaté časy médií: Média ve vědě a umění (výstava). 2006.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Obraz politické situace Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let. 2006.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Český tisk v letech 1945-1948. 2004.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Zlaté časy médií. 2005.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii. 2010.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Slovensko a Zakarpatská Ukrajina v českém hraném filmu ve 30. a 40. letech. 2010.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Židé na stránkách českého tisku v roce 1945 . 2005.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Režisér Václav Binovec . 2005.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Emigrace do Československa a z něj po Mnichovské dohodě . 2005.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii. 2011.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Dějiny českých médií: od počátků do současnosti. 2011.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Postava novinářky v současném českém filmu a televizním seriálu. 2011.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Dějiny českých médií pohledem českého hraného filmu v období 70. a 80. let 20. století. 2011.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Zobrazení Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda v československé kinematografii a televizních seriálech v období normalizace. 2011.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Klement Gottwald v československé normalizační kinematografii. 2012.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Protižidovské výtržnosti při partyzánském sjezdu v českém tisku v létě 1946. 2012.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Die Darstellung von Edvard Beneš in tschechoslowakischen Filmen und Fernsehserien in der Zeit der Normalisierung. 2013.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., The Production of Czechoslovakia´s Most Popular Television Serial ´The Hospital on the Outskirts´and its Post-1989 Repeats. 2013.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Between politics and soap: The articulation of ideology and melodrama in Czechoslovak television serials, 1975-89. 2013.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Proměny českých médií v letech 1945-1948. 2013.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Sarah Houtermans: Mediale Zwischenwelten. 2013.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Přítelkyně z domu smutku, Zdivočelá země, Vyprávěj - obraz normalizace v českých polistopadových televizních seriálech. 2014.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Co všechno ještě nevíme o dějinách českého filmu. 2015.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Antisemitismus v českém denním tisku v období druhé republiky. 2016.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Seriály Československé televize v období přestavby. 2016.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Média v Československu v letech 1945-1989 a jejich podíl na formování každodenního života obyvatel. 2015.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Program Československé televize v osmdesátých letech dvacátého století. 2015.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Jsou možné Vánoce bez Popelky? Televizní uvádění filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. 2016.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Týdeník Židovské listy a téma vystěhovalectví do Šanghaje v letech 1939-1941. 2016.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Tematika holocaustu v československé filmové a televizní tvorbě v letech 1963-1967. 2016.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Antisemitismus a česká média v počátečním období protektorátu. 2015.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Hlavní vývojové tendence českých televizních seriálů po roce 1989. 2015.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Institucionální vývoj FAMU v 60. letech. 2015.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945. 2017.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Hranice v českém hraném filmu období normalizace. 2017.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Druhá republika: 167 obyčejných dnů : politické a mediální klima a jeho reflexe. 2016.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Kinematografie v období druhé republiky. 2016.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Čeští novináři a židovská otázka v období druhé republiky a v prvních měsících protektorátu. 2017.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze. 2017.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., "Nechtění občané" ve filmu za tzv. normalizace. 2018.
 • PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Mediální krajina. 2018.

Výuka v rámci studijního programu Mediální a komunikační studia: Bakalářské předměty: Novodobá historie médií, Dějiny a současnost masových médií III, Bakalářský diplomový seminář, Bakalářský státnicový seminář Magisterské předměty: Vývoj televizního vysílání v českých zemích, Vývoj a postavení médií v moderní společnosti I a II, Čtení textů ke studiu médií, Média a kultura, Diplomový seminář, Státnicový seminář Doktorandské předměty: Doktorský seminář III – historická dílna, Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. století Univerzita 3. věku – Český hraný film V současnosti školitel 6 doktorandů a konzultant 18 bakalářských a magisterských diplomových prací. 

1996-1998, grantový projekt „Židé a česká společnost 1938-1941“. Řešitelka Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063602/1996. 1999-2002, grantový projekt „Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945-1948“. Řešitelé Mečislav Borák (Slezské zemské muzeum), Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063902/1999. 2001 – 2003, grantový projekt „Dějiny českých médií v datech“. Řešitelka Barbara Köpplová (Fakulta sociálních věd UK). Grant MŠMT – program Posílení výzkumu na vysokých školách VS 96 128). 2006 – 2008, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ (realizován na základě usnesení Vlády ČR č. 1081 ze dne 24. srpna 2005). 2002 – 2011, výzkumný projekt Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, financováno Vládou ČR. 2005 – 2011, Fakulta sociálních věd UK, výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika 2005 – 2010“, člen týmu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky - projekt „Postavení a role médií v české společnosti a EU“, s Irenou Reifovou práce na úkolu „Příběhy na pokračování: artikulace dobových témat a hodnot formou televizních seriálových narací v letech 1959-2005“. Od 1. června 2010 v rámci VZ dílčí řešitel projektu IKSŽ „Postavení a role médií v české společnosti a EU“. 2009 grantový projekt “Porozumění. Česká republika a národnostní menšiny v multikulturním vzdělávání”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2010 grantový projekt “Národnostní menšiny, kulturní pluralismus a multikulturalismus v ČR”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2011 grantový projekt “Národnostní menšiny, tradice a vzdělávání v evropském kontextu”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2012 – 2014, Grantová agentura ČR, standardní badatelský projekt P410/12/2290 „Česká média v letech 1945-1948“, hlavní řešitel (spoluřešitelé B. Köpplová, J. Cebe – Fakulta sociálních věd UK) 2014, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, projekt „Národnostní menšiny, multikulturní výchova a lidská práva“ (MŠMT-33220/2013-40), Ústav pro soudobé dějiny, hlavní řešitel dr. Helena Nosková.

Historie médií ve 20. století